Skriv här det du söker efter!

Fjärrlån

Fjärrlån är ett lån där biblioteket lånar en bok från ett annat bibliotek och ställer det till sin låntagares förfogan.

Beställ ett fjärrlån

Om materialet (boken, artikeln) du vill ha inte finns på ett bibliotek i Åbo (inklusive andra bibliotek än Åbo Akademis bibliotek) kan det fjärrlånas.
Gå till beställningsblanketten

  • Kolla i Melinda och Vaski att materialet inte finns på ett annat bibliotek i Åbo
  • Material tryckt före 1980 bör också kollas i Boktornets kortkatalog
  • Var ute i god tid eftersom leveranstiden varierar
  • Fjärrlån debiteras enligt prislistan
  • Fjärrlån från Tritonia och artikelkopior från Depåbiblioteket är gratis för Åbo Akademis och Novias studerande och personal

Avhämta fjärrlån

Vi meddelar om anlända fjärrlån per e-post. Materialet avhämtas vid lånedisken på Boktornet och fjärrlåneavgiften betalas på samma gång. Om du har en intern adress skickar vi det beställda materialet med interna posten förutsatt att institutionen eller något projekt betalar fjärrlåneavgiften. Fjärrlånat material skickas inte till adresser utanför Åbo Akademi.

Lånetider

Det långivande biblioteket bestämmer lånetid och lånevillkor (t.ex. om lånet bara ges som ett läsesalslån). Lånetiden är oftast fyra veckor. Fjärrlånen syns inte i Alma bland dina lån. Om du vill förlänga lånetiden, kontakta bibliotekets fjärrlånetjänst (ill@abo.fi) i god tid före förfallodagen.

Returnera fjärrlån

Dina fjärrlån returnerar du på Boktornet senast på förfallodagen. Förfallodagen ser du på följesedeln som finns i boken. Returnera lånet med följesedlarna. Om ett lån krävs in, bör det returneras så fort som möjligt.

Gratis fjärrlån för studerande

När du skriver pro gradu eller diplomarbete vid ÅA får du fjärrlåna gratis. Be din handledare underteckna intyget över att du inlett skrivandet och lämna in det på Boktornet. Handledaren kan även själv ladda ner intyget från webben, fylla i det och skicka det digitalt till ill@abo.fi eller så kan handledaren skriva ett eget formulerat intyg/e-postmeddelande till ill@abo.fi med samma uppgifter som det frågas efter i intyget.

Fjärrlån för ÅA-studerande i Vasa

Om du studerar på Åbo Akademi i Vasa gör du fjärrlån på Tritonias bibliotek.

Uppdaterad 16.9.2020