Skriv här det du söker efter!

Fjärrlån

Hittar du inte boken eller artikeln du behöver i Alma?
Fjärrlån är en tjänst där biblioteket beställer böcker och artiklar från andra bibliotek och ställer det till ditt förfogande.

Beställ ett fjärrlån

Om materialet (boken eller artikeln) du vill ha inte finns vid Åbo Akademis bibliotek eller andra bibliotek i Åbo kan materialet fjärrlånas.

Innan du beställer:

  • Kolla i Melinda och Vaski om materialet finns vid ett annat bibliotek i Åbo
  • Material tryckt före 1980 finns nödvändigtvis inte i söktjänsten Alma och bör därför också kollas i Boktornets kortkatalog.
  • Var ute i god tid eftersom leveranstiden varierar
  • Fjärrlån debiteras enligt gällande prislista
  • Fjärrlån från Tritonia och artikelkopior från Depåbiblioteket är gratis för Åbo Akademis och Novias studerande och personal

Gå till beställningsblanketten

Avhämtning av materialet

Vi meddelar om anlända fjärrlån per e-post. Boken eller artikeln kan  avhämtas vid lånedisken på Boktornet och fjärrlåneavgiften betalas på samma gång.
Artiklar fås som papperskopior som du får behålla.
Om det lånade materialet är ett läsesalslån ska materialet hämtas från och returneras till disken när du kommer för att använda materialet.
Om du har en intern adress skickar vi det beställda materialet med interna posten förutsatt att institutionen eller något projekt betalar fjärrlåneavgiften. Fjärrlånat material skickas inte till adresser utanför Åbo Akademi.

Lånetider för fjärrlånade böcker

Det långivande biblioteket bestämmer lånetid och lånevillkor (t.ex. om lånet bara ges som ett läsesalslån). Lånetiden för böcker är oftast fyra veckor. Fjärrlånen syns inte i Alma bland dina lån. Om du vill förlänga lånetiden, kontakta bibliotekets fjärrlånetjänst (ill@abo.fi) i god tid före förfallodagen.

 

Returnera fjärrlånade böcker

Dina fjärrlån returnerar du på Boktornet senast på förfallodagen. Förfallodagen ser du på följesedeln som finns i boken. Returnera lånet med följesedlarna. Om ett lån krävs in, bör det returneras så snabbt som möjligt.

Gratis fjärrlån för studerande

När du skriver pro gradu eller diplomarbete vid ÅA får du fjärrlåna gratis. Be din handledare underteckna intyget över att du inlett skrivandet och lämna in det på Boktornet. Handledaren kan även själv ladda ner intyget från webben, fylla i det och skicka det digitalt till ill@abo.fi eller så kan handledaren skriva ett eget formulerat intyg/e-postmeddelande till ill@abo.fi med samma uppgifter som det frågas efter i intyget.

Fjärrlån för ÅA-studerande i Vasa

Om du studerar på Åbo Akademi i Vasa gör du fjärrlån på Tritonias bibliotek.

Uppdaterad 29.10.2020