Skriv här det du söker efter!

Fjärrlån och artikelkopior

Fjärrlån och artikelkopior

Hittar du inte boken eller artikeln du behöver i Alma?
Fjärrlån är en tjänst där biblioteket beställer böcker och artiklar åt dig från andra bibliotek.

Beställ ett fjärrlån eller en artikelkopia

Om materialet (boken eller artikeln) du vill ha inte finns vid Åbo Akademis bibliotek eller andra bibliotek på orten kan materialet fjärrlånas.

Innan du beställer:

  • Sök i databaserna Melinda och Finna för att se om materialet finns vid ett annat lokalt bibliotek (i Åbo eller Vasa).
    • Observera att du som är ÅA-anknunten kan beställa material ur Åbo Akademis bibliotekssamlingar från Åbo till Vasa och vice versa som s.k. ÅAB-lån. Mera information på intranätet.
  • Var ute i god tid eftersom leveranstiden varierar.
  • Fjärrlån debiteras enligt gällande prislista.
  • Artikelkopior från Depåbiblioteket är gratis för studerande och personal vid Åbo Akademi (Åbo/Vasa) och Novia (Åbo).

Gå till beställningsblanketten

Avhämtning av materialet

Vi meddelar om anlända fjärrlån per e-post. Boken eller artikeln kan avhämtas vid lånedisken på Boktornet (Åbo)/Academillbiblioteket (Vasa) och fjärrlåneavgiften betalas på samma gång.

  • Artiklar fås som papperskopior och du får behålla dem.
  • Om det lånade materialet är ett läsesalslån ska materialet hämtas från och returneras till disken när du kommer för att använda materialet.
  • Om du har en intern adress skickar vi det beställda materialet med interna posten förutsatt att institutionen eller något projekt betalar fjärrlåneavgiften. Fjärrlånat material skickas inte till adresser utanför Åbo Akademi.

Lånetider för fjärrlånade böcker

Det långivande biblioteket bestämmer lånetid och lånevillkor (t.ex. om lånet bara ges som ett läsesalslån). Lånetiden för böcker är oftast fyra veckor. Fjärrlånen syns inte i Alma bland dina lån. Om du vill förlänga lånetiden, kontakta bibliotekets fjärrlånetjänst (ill@abo.fi) i god tid före förfallodagen.

Returnera fjärrlånade böcker

Dina fjärrlån returnerar du på Boktornet (Åbo)/Academillbiblioteket (Vasa) senast på förfallodagen. Förfallodagen ser du på följesedeln som finns i boken. Returnera lånet med följesedlarna. Om ett lån krävs in, bör det returneras så snabbt som möjligt.

Gratis fjärrlån för studerande

När du skriver pro gradu eller diplomarbete vid ÅA får du fjärrlåna gratis. Be din handledare underteckna intyget över att du inlett skrivandet och lämna in det på Boktornet (Åbo) eller Academillbiblioteket (Vasa). Handledaren kan även själv ladda ner intyget från webben, fylla i det och skicka det digitalt till ill@abo.fi eller så kan handledaren skriva ett eget formulerat intyg/e-postmeddelande till ill@abo.fi med samma uppgifter som det frågas efter i intyget.

Uppdaterad 1.9.2023