Skriv här det du söker efter!

Prislista

* Förkommen eller förstörd bok ersätts i första hand med ett nytt exemplar. Om detta inte är möjligt debiteras 60 €. Om det förlorade materialets värde är markant högre ersätts det till sitt uppskattade värde.
Utlåning Pris
Ersätta förkommet bibliotekskort 5 €
Hävande av låneförbud 9 €
Hävande av låneförbud (kursböcker på ASA-biblioteket) 9 € per bok
Ersättning för försvunnen eller förstörd bok Nytt exemplar eller 60 €.* Vid fakturering tillkommer behandlingsavgift 10 €
Samlån från Depåbiblioteket (självbetjäning) 4 €

 

Fjärrlån Pris ÅA/Novia Pris övriga
Lån från inhemska och nordiska bibliotek 8 € 10 €
Lån från Depåbiblioteket 4 € 10 €
Lån från utomnordiska bibliotek 15 € 20 €
Lån av mikrofilm 7 € 7 €
Lån av mikrofiche 3,50 € 3,50 €
Kopior 8 € / artikel, max. 30 sidor, följande sidor 5 € per påbörjad 10 s. + ev. copyrightavgift 16 € / artikel, max 30 sidor, följande sidor 5 € per påbörjad 10 s. + ev. copyrightavgift
Specialleverans av material 10 € 10 €
Kopior av dissertationer, rapporter m.m. Enligt räkning Enligt räkning

 

Utskrifter och kopiering Pris ÅA Pris övriga
Utskrifter Debiteras på ÅA-printkvoten Ej möjliga
Kopior A4 svartvit Debiteras på ÅA-printkvoten 0,15 €
Kopior A4 färg Debiteras på ÅA-printkvoten 0,30 €
Kopior A3 svartvit Debiteras på ÅA-printkvoten 0,30 €
Kopior A3 färg Debiteras på ÅA-printkvoten 1 €
Mikrofilmskopior (självbetjäning) 0,50 € 0,50 €
Utskrifter från digitala friexemplarsdatorn (självbetjäning) 0,50 € 0,50 €
Kopior av handskrifter och manuskript 0,50 € / sida 0,50 € / sida
Kopior av inbundet material 2,00 € /sida 2,00 € /sida

 

Fjärrlån till bibliotek och dokumentleverans Lån Kopia
Inhemska bibliotek, statliga och kommunala inrättningar, ideella organisationer m.m. 9 € 6 € / artikel
Företag och andra kommersiella inrättningar 16 € 16 € / artikel
Nordiska bibliotek Gratis 8 € / artikel eller 1 IFLA-voucher
Utomnordiska bibliotek 18 € eller 2 IFLA-voucher 8 € /artikel eller 1 IFLA voucher
Mikrofilm 7 € 7 €
Specialleverans av material 10 € 10 €

 

* Då utomstående fotoföretag anlitas tillkommer serviceavgift 10 € + företagets debitering.
** ÅA-anställda och -studerande är befriade från avgift ifall användningen gäller lärdomsprov, ÅA-tryck eller undervisning.
Digitalisering och ljudinspelningar Pris
Digitalisering pdf, jpg, tiff (låg upplösning)* 2 € / sida
Digitalisering pdf, jpg, tiff (hög upplösning)* 10 € / sida
Användningsrättighet för digitalt material (engångsanvändarrättighet)**
Icke-kommersiellt bruk 10 € / dokument
Kommersiellt bruk 60 € / dokument
För reklamtryck, affischer, kalendrar, kort 160 € / dokument
Kopiering av ljudinspelningar
En hel inspelning, alla stycken 17 €
Ett stycke (sång, verk) à 5,00 € + eventuella materialkostnader

 

Övriga avgifter Pris
Konsultuppdrag, omfattande material- och informationssökningar 60 € / h
Filmning i utrymmena 50 € / h (minst 50 €)
TV-program 160 €
TV-program (repris) 80 €
Expeditionsavgift 8 €
Minimifakturering (gäller inte fjärrlån) 20 €

 

Bibliotekstjänster är momsfria, i övriga priser ingår 24% moms.

Uppdaterad 11.1.2019