Skriv här det du söker efter!

Arkivsamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek

Arkivsamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek

Arkivsamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek är ett forskningsarkiv som består av Handskriftssamlingarna vid ÅAB och Åbo Akademis bildsamlingar. Vi ger stöd till forskare, studenter och allmänhet som behöver arkivmaterial för sin forskning. Hos oss finns person- och släktarkiv, gårdsarkiv och företags- och föreningsarkiv. Vi har en stor fotografisk samling av identifierade porträtt och vyer från olika delar av Finland.

I våra arkivsamlingar kan du hitta material om kvinnosaksrörelser, migration, sjukvård, krigstid, lantbruk, undervisning, sociala förhållanden, resor och industrier. Arkivmaterialet består bland annat av brev, dagböcker, manuskript, gårdshandlingar, fotografier och grafik. Tyngdpunkten ligger på material från 1800- och 1900-talen, men vi har även en del äldre material.

Samlingarna har bildats genom donationer huvudsakligen från privatpersoner, men också från företag och föreningar. Bland donatorerna finns flera författare, teologer, konstnärer och forskare med anknytning till Svenskfinland, Åbo Akademi eller Åboland.

Från och med 1.7.2024 till 31.12.2025 kommer Bildsamlingarna att vara stängd på grund av flyttförberedelser, med förbehåll för förändringar. Tills vidare kommer Handskriftssamlingarna att vara öppet som vanligt. Mera information här.

Inför Boktornets renovering kommer Bildsamlingarna att ha stängt fr.o.m. 1.7.2024 till 31.12.2025 på grund av flyttförberedelser och flytten av samlingarna, med förbehåll för förändringar. Under den här tiden är bildmaterialet otillgängligt.

Om du behöver bildmaterial kan du till exempel kontakta: 

Kulturvetenskapliga arkivet Cultura cultura@abo.fi 
Sjöhistoriska institutet, för bildmaterial rörande sjöfart, sjohistoriska@abo.fi 
Konstvetenskapliga arkivet, konstvet@abo.fi  
Svenska litteratursällskapet arkivet@sls.fi 
eller göra en bred sökning i Finna: https://www.finna.fi/  

Det mesta av arkivmaterialet är tillgängligt för forskning och kan beställas fram till arkivläsesalen som finns i Boktornet vid Åbo Akademis bibliotek. Kontakta Arkivsamlingarna per e-post (manus@abo.fi för handskrifter; picture@abo.fi för bilder) för framtagning av material och eventuella frågor före ditt besök.

Arkivläsesalen är öppen
Tisdag–fredag kl. 10–16
Avvikande öppettider finns i Alma.

Besöksadress
Åbo Akademis bibliotek, Boktornet, 2 vån.
Domkyrkogatan 2–4
20500 Åbo

Du når oss per e-post eller telefon
manus@abo.fi (handskrifter)
picture@abo.fi (bilder)

Läs igenom detta innan du börjar arbeta med materialet

 • Giltig id-handling ska uppvisas vid det första besöket.
 • Läsesalen har inspelande kameraövervakning.
 • Ta inte med väskor och ytterkläder till läsplatsen.
 • Ät och drick inte i arkivläsesalen.
 • Tala inte i telefon och stör inte andra besökare.

HANTERING AV MATERIALET

 • Var varsam med allt material och följ personalens anvisningar.
 • Bevara den ursprungliga ordningen i volymer, kapslar och lådor.
 • Använd nitrilhandskar om du hanterar fotografiskt material eller annat känsligt material. Handskar finns i läsesalen.
 • Flytta inte arkivmaterial från läsplatsen.
 • Returnera tryckt material från bibliotekets specialsamlingar när du går för dagen.
 • Meddela personalen innan du går om du är färdig med materialet eller om du vill fortsätta studera det.
 • Om materialet inte har använts inom en vecka återlämnas det till magasinet. (Om inte annat är överenskommet).

FOTOGRAFERING OCH KOPIERING

 • Fråga personalen om tillstånd att fotografera.
 • Personalen sköter all kopiering och digitalisering. Se prislistan för kostnader för kopior.
 • Fotografier och kopior är forskningsmaterial för eget bruk. De får inte delas vidare. Fråga personalen om du vill publicera något från vårt material.
 • Upphovsrättslagen gäller för allt vårt material.

Manusam är en beståndsdatabas som innehåller information om arkivets handskriftssamlingar. I Manusam ser du också om samlingen har restriktioner, och personalen ger i så fall närmare information om dessa.

Brevsam är en brevdatabas som innehåller uppgifter om brev som ingår i de olika handskriftssamlingarna. Du kan t.ex. söka på brevens avsändare och mottagare.

Bildsam är en bilddatabas där du hittar ett urval av våra bilder och uppgifter om dem. De här bilderna kan användas fritt i icke-kommersiella syften. Endast en bråkdel av våra bilder är sökbara på nätet. Om du söker efter något särskilt bildmaterial, ta gärna kontakt! Bilderna finns också i Alma.

Digitalt material hittar du i bibliotekets sökportal Alma. Där finns bland annat delar av K. Finska Hushållningssällskapets arkiv.

Du kan köpa digitala kopior av vårt arkivmaterial i låg och hög (tryckduglig) upplösning. Vårt material skyddas av upphovsrättslagen, som ibland kan begränsa användningsmöjligheterna. Om du vill använda bilder som kan ha upphovsrättsliga eller andra begränsningar vill vi att du fyller i vårt användningsavtal innan bildfilerna levereras.

Observera att det kan ta några arbetsdagar för oss att göra sökningar och digitalisera arkivmaterial. Personalen sköter all kopiering och digitalisering av arkivmaterial, och vi debiterar enligt prislistan.

Arkivsamlingarna tar gärna emot gruppbesök där vi berättar om arkivet och vår verksamhet, och ger besökarna möjlighet att bekanta sig med arkivmaterial i original. För tillfället kan vi ta emot högst 15 besökare per besök.

För ämnen vid Åbo Akademi erbjuder vi också ett nytt koncept där vi besöker er. Besöket börjar med en kort presentation av arkivet. Därefter delas studerandena in i grupper och varje grupp får en arkivlåda fylld med kopior av dokument med tillhörande diskussionsuppgifter. Innehållet kan anpassas efter önskemål och intresse.

Ta gärna kontakt i god tid genom att mejla oss på manus@abo.fi om ni vill boka in ett besök.

Arkivsamlingarna tar gärna emot arkivmaterial, både text- och bildmaterial, som donation. Arkivets fokusområde är privatpersoner, föreningar och företag i Svenskfinland, Åboland och Åbo Akademi – men vi tar också emot annat material efter övervägande.

Om du vill donera material, läs först våra insamlingsprinciper och donationsbrevet och ta sedan kontakt. Beslutet om mottagande av donationer avgörs från fall till fall.

En donation innebär att äganderätten till materialet överförs till Åbo Akademis bibliotek. Materialet bevaras för framtiden och blir tillgängligt för forskare och för allmänheten.

Exempel på källhänvisning av t.ex. Edvard Westermarcks samling, vol. 5:
”Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna, Westermarck, Edvard, vol 5.”

Om förkortningslista används:
”ÅAB, HS, Westermarck, Edvard, vol. 5.”

Hänvisningen till bildmaterial ska innehålla arkivets namn, och, om det är känt, upphovsmannens namn. Annan information, som t.ex. dateringen, kan man ange enligt behov:
”Foto: K.E.Ståhlberg, 1892. Åbo Akademis bildsamlingar.” Förkortning: ÅABS.

Uppdaterad 24.5.2024