Skriv här det du söker efter!

Arkivsamlingarna

Arkivsamlingarna

Ända sedan bibliotekets verksamhet etablerades 1919 har en av bibliotekets viktigaste uppgifter varit att bevara och uppordna olika former av den finlandssvenska kulturens yttringar.

Arkivsamlingarna består av handskriftssamlingarna och bildsamlingarna. Samlingarna består av ett rikt personhistoriskt material som främst relaterar till Svenskfinland, Åbo och Åbo Akademi. Tyngdpunkten ligger på material från 1800–1900-talen, men vi har även äldre material.

Handskriftssamlingarna innehåller också gårds- och företagsarkiv samt K. Finska hushållningssällskapets omfattande samling. Bildsamlingarna omfattar en stor fotografisk samling som innehåller såväl porträtt som vyer från olika delar av Finland. Vi har även grafik och i någon mån konstverk.

Material ska beställas fram i förväg, senast dagen före besöket. Vänligen gör din beställning vid mån av möjlighet per e-post.

Tisdag–fredag kl. 10–16
Åbo Akademis bibliotek
Boktornet, Domkyrkogatan 2–4, 20500 Åbo
Handskrifter
manus@abo.fi
02 215 4781 (kl. 10–14)
Bilder
picture@abo.fi
02 215 4781 (kl. 10–14)

Var kan jag söka material?

Manusam är en beståndsdatabas för handskriftssamlingar. Den innehåller information om de enskilda samlingarna, såsom arkivbildaren, samlingarnas storlek och innehåll och om det finns en förteckning. I Manusam ser du också om samlingen har restriktioner, och personalen ger i så fall närmare information om dessa.

Brevsam är en brevdatabas som innehåller uppgifter om brev som ingår i de olika handskriftssamlingarna. Du kan söka på brevens avsändare och mottagare och ser också hur många brev som ingår i en viss korrespondens och från vilken tidsperiod de är.

Bildsam är en bilddatabas där det finns ett urval bilder och uppgifter om dem, bland annat upphovsman, teknik och datering. Huvudsakligen innehåller databasen fotografier med Åbo-tema samt grafik. De bilder som är sökbara i Bildsam finns också i bibliotekets söktjänst Alma.

Beställ bilder

Kopior i hög upplösning av bilder som finns i Bildsam och Alma kan du beställa genom att fylla i och skriva under vårt användningsavtal och skicka det till oss antingen per post eller som en inskannad kopia per e-post. För bilder uppbärs vanligen en kostnad för kopian. Bildfilerna levereras när vi har fått avtalet och kommit överens om prissättningen.

  • Bildfiler som finns i Bildsam kan fritt användas i icke-kommersiella syften, du behöver inte kontakta oss

Kopiering och fotografering av arkivmaterial

Personalen sköter all kopiering och digitalisering av arkivmaterial. Om du vill fotografera handskriftsmaterial med egen kamera bör du be om tillstånd eftersom en del samlingar kan ha restriktioner som begränsar fotograferingen. Kopiering och digitalisering samt övrig service debiteras enligt prislistan.

  • Bilder får inte fotograferas eller kopieras – personalen sköter digitaliseringen
  • Alla kopior och fotografier är personligt forskningsmaterial och får inte ges vidare eller publiceras utan tillstånd.
  • Kom också ihåg att vårt material skyddas av upphovsrättslagen, som ibland kan begränsa användningsmöjligheterna.

Källhänvisningar

Exempel på källhänvisning av t.ex. Edvard Westermarcks samling, vol. 5:
”Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna, Westermarck, Edvard, vol 5.”

Om förkortningslista används:
”ÅAB, HS, Westermarck, Edvard, vol. 5.”

Hänvisningen till bildmaterial ska innehålla arkivets namn, och, om det är känt, upphovsmannens namn. Annan information, som t.ex. dateringen, kan man ange enligt behov:
”Foto: K.E.Ståhlberg, 1892. Åbo Akademis bildsamlingar.” Förkortning: ÅABS.

Vill du donera material till oss?

Arkivsamlingarna består av material som har donerats till oss av privatpersoner och företag, och vi tar emot både dokument- och bildmaterial.

Om du funderar på om ditt arkiv skulle passa hos oss, läs gärna först igenom våra insamlingsprinciper och donationsbrevet. Kontakta oss därefter per e-post eller telefon. Beslutet om mottagande av donationer avgörs från fall till fall.

Uppdaterad 24.9.2019