Skriv här det du söker efter!

Arkivsamlingarna

Arkivsamlingarna

Ända sedan bibliotekets verksamhet inleddes 1919 har en av våra viktigaste uppgifter varit att bevara, uppordna och tillgängliggöra olika former av den finlandssvenska kulturens yttringar. Den här ambitionen utgör grunden för Arkivsamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek.

Arkivsamlingarna består av Handskriftssamlingarna vid ÅAB och Åbo Akademis Bildsamlingar. Vi har ett rikt personhistoriskt material som främst är relaterat till Svenskfinland, Åbo och Åbo Akademi. Tyngdpunkten ligger på material från 1800- och 1900-talen, men vi har även äldre material.

Vid handskriftssamlingarna finns privatpersoners arkivmaterial, såsom brev, dagböcker, manuskript och anteckningsböcker. Vi har också gårds- och företagsarkiv. En av våra största samlingar är K. Finska hushållningssällskapets omfattande samling.

Bildsamlingarna består likaså av bildmaterial som har donerats av privatpersoner samt en del företagsarkiv. Förutom personhistoriska samlingar har vi också en stor fotografisk samling av identifierade porträtt och vyer från olika delar av Finland, och mindre samlingar av postkort och konstgrafik.

Besök oss

Arkivmaterialet är tillgängligt för forskare i arkivläsesalen som finns i Boktornet. Kontakta Arkivsamlingarna per e-post (manus@abo.fi för handskrifter; picture@abo.fi för bilder) för framtagning av material före ditt besök.

Åbo Akademis bibliotek, Boktornet
Domkyrkogatan 2–4, 20500 Åbo
Öppet tis–fre kl. 10–16
E-post: manus@abo.fi (handskrifter), picture@abo.fi (bilder)
Telefonnummer: 02 215 4080 (tis–fre kl. 10–15)

Var kan jag söka material?

Manusam är en beståndsdatabas för handskriftssamlingarna. Den innehåller information om de enskilda samlingarna, bland annat arkivbildare, samlingarnas storlek och innehåll, samt huruvida det finns en förteckning. I Manusam ser du också om samlingen har restriktioner, och personalen ger i så fall närmare information om dessa.

Brevsam är en brevdatabas som innehåller uppgifter om brev som ingår i de olika handskriftssamlingarna. Du kan söka på brevens avsändare och mottagare och ser också hur många brev som ingår i en viss korrespondens och från vilken tidsperiod de är.

Bildsam är en bilddatabas där det finns ett urval bilder och uppgifter om dem. Huvudsakligen innehåller databasen fotografier med Åbo-tema samt grafik. De bilder som är sökbara i Bildsam finns också i bibliotekets söktjänst Alma och hittas genom att avgränsa sökningen till ÅA:s bildsamlingar under fliken ”Bibliotek och samlingar” i menyn till höger. De här bilderna kan användas fritt i icke-kommersiella syften.

Att beställa och publicera bilder

Endast en bråkdel av våra bilder finns sökbara på nätet. Om du söker efter något särskilt bildmaterial, ta gärna kontakt!

Det går att köpa digitala kopior av våra bilder i låg och hög (tryckduglig) upplösning. Om du vill använda bilder som kan ha upphovsrättsliga eller andra begränsningar vill vi att du fyller i vårt användningsavtal innan bildfilerna levereras.

Observera att det kan ta några arbetsdagar för oss att göra sökningar och digitalisera bildmaterial.

Kopiering och fotografering av arkivmaterial

Personalen sköter all kopiering och digitalisering av arkivmaterial, och vi debiterar enligt prislistan. Om du vill fotografera handskriftsmaterial med egen kamera bör du be om tillstånd eftersom en del samlingar kan ha restriktioner som begränsar fotograferingen.

  • Bilder får inte fotograferas eller kopieras.
  • Alla kopior och fotografier är personligt forskningsmaterial och får inte ges vidare eller publiceras utan tillstånd.
  • Kom också ihåg att vårt material skyddas av upphovsrättslagen, som ibland kan begränsa användningsmöjligheterna.

Källhänvisningar

Exempel på källhänvisning av t.ex. Edvard Westermarcks samling, vol. 5:
”Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna, Westermarck, Edvard, vol 5.”

Om förkortningslista används:
”ÅAB, HS, Westermarck, Edvard, vol. 5.”

Hänvisningen till bildmaterial ska innehålla arkivets namn, och, om det är känt, upphovsmannens namn. Annan information, som t.ex. dateringen, kan man ange enligt behov:
”Foto: K.E.Ståhlberg, 1892. Åbo Akademis bildsamlingar.” Förkortning: ÅABS.

Vill du donera material till oss?

Arkivsamlingarna består av material som har donerats till oss, och vi tar emot både dokument- och bildmaterial. Arkivets fokusområde är privatpersoner, föreningar och företag i Svenskfinland, Åboland och Åbo Akademi – men vi tar också emot annat material efter övervägande.

Om du funderar på om ditt arkiv skulle passa hos oss, läs gärna först igenom våra insamlingsprinciper och donationsbrevet och ta sedan kontakt. Beslutet om mottagande av donationer avgörs från fall till fall.

Uppdaterad 27.2.2023