Skriv här det du söker efter!

Edvard Westermarcks arkiv

Sociologen, antropologen och filosofen Edvard Westermarck (1862—1939), känd för sina studier i äktenskap, moral och religion, efterlämnade en stor samling brev, manuskript, anteckningar och excerpter. I materialet ingår även en stor fotosamling. Handlingarna bevaras i Åbo Akademis biblioteks arkivsamlingar.

Westermarck var en av de första finska forskarna som gjorde internationell karriär. Han hade stort inflytande på en hel generation av brittiska och internationella studerande genom sin professur i sociologi vid London School of Economics. Av hans elever kan nämnas socialantropologerna Morris Ginsberg, Gerald Camden Wheeler och den mest kända av dem, Bronislaw Malinowski. Av hans finländska elever vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi kan nämnas Rafael Karsten, Hilma Granqvist och Gunnar Landtman. I Westermarcks brevsamling ingår korrespondens med tidens främsta antropologer och andra internationella vetenskapsmän. I samlingen finns även ett stort antal brev från släkt och vänner.

Edward Westermarck sitter vid ett bord.
Westermarck vid sitt engelska lantställe Boxhill (Åbo Akademis bildsamlingar).

Edvard Westermarck bodde tidvis i Marocko och utförde fältarbete och expeditioner under många år i landet. Fotografering var ett av de dokumentationssätt som han använde sig av i sina fältstudier, och detta unika bildmaterial ingår i Åbo Akademis biblioteks samlingar.

Samlingarna används fortfarande som källor för samhälls- och kulturvetenskaplig forskning, inte minst gällande moral, äktenskap och sexualitet. De är också en källa för forskning när det gäller finländsk universitetshistoria, eftersom Westermarck var den nygrundade Åbo Akademis första rektor 1918—1921 och professor i filosofi 1918—1932.

Uppdaterad 15.2.2022