Kirjoita tähän hakemasi!

Uskontotiede

Uskontotiede

Uskontotiede pääaineena

Uskonnot vaikuttavat eettiseen ja moraaliseen ajattelutapaamme ja heijastuvat sitä kautta yhteiskunnassamme sekä ihmisten ja kulttuurien välisissä kohtaamisissa. Uskontotieteen opiskelijana perehdyt muihin uskontoihin kuin kristinuskoon, mutta opit myös ymmärtämään tieteellisestä näkökulmasta kristillisiä kulttuureja ja perinteitä samoin kuin maallistuneita ja ateistisia näkemyksiä. Uskontotiede tarkastelee uskontoa sekä historiallisena että nykyhetken ilmiönä. Tutkimusnäkökulmia on useita: historiallinen, vertaileva, uskontopsykologinen, uskontososiologinen, uskontoantropologinen ja uskontopedagoginen tutkimus. Uskontotieteessä käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi uskonnon ja median vuorovaikutus sekä uskonto ja sukupuoli. Opintojen aikana opit eri uskontoihin liittyvät peruskäsitteet, ajattelutavat ja perinteet sekä miten eri uskontoja harjoitetaan ja millaisia niiden pyhät tekstit ovat. Saat myös tietoa nykyajan tärkeimmistä uskonnollisista liikkeistä ja suuntauksista. Sekä humanistit että teologit voivat opiskella uskontotiedettä pääaineena.

Uskontotieteen opinnoissa on useita erikoistumisvaihtoehtoja. Yleisellä linjalla erikoiskurssit ja sivuaineet ovat vapaasti valittavissa. Kulttuurijohtamisen linjalla opintoihin sisältyy kulttuurijohtaminen lyhyenä sivuaineena, mutta muuten kursseja saa valita melko vapaasti. Jos haluat opiskella uskonnonopettajaksi, sinun tulee pääaineen lisäksi opiskella sivuaineina yleistä teologiaa, kasvatustiedettä sekä yhtä muuta opetettavaa ainetta. Opiskeluaikana on mahdollista suorittaa opintoja vaihto-opiskelijana ulkomailla. Muiden aineiden opiskelijat voivat valita uskontotieteen joko pitkäksi tai lyhyeksi sivuaineeksi.

Åbo Akademin uskontotieteen oppiaineessa on useita keskeisiä tutkimusteemoja. Esimerkkeinä voidaan mainita uskontojen moninaisuus, kulttuurien ja uskontojen kohtaaminen, uskonto ja media, uskonto ja sukupuoli ja tieteenteorian kysymykset. Tutkimuksemme on vahvasti profiloitunut kysymyksiin, jotka koskevat uskonnollista muutosta sekä Suomessa että maailmalla. Oppiaine tekee yhteistyötä uskonto- ja kulttuurihistorian tutkimukseen erikoistuneen Donner-instituutin kanssa.

Useiden Suomen Akatemian rahoittamien hankkeiden lisäksi oppiaine on saanut rahoitusta mm. seuraaviin kärkitutkimushankkeisiin:

YARG – Young Adults and Religion in a Global Perspective: A cross-cultural, comparative and mixed-method study of religious subjectivities and values in their context, 2014–2018.

PCCR – Post-Secular Culture and a Changing Religious Landscape, 2010–2014.

 

Uskontotieteen opinnot mahdollistavat työskentelyn asiantuntijatehtävissä kulttuurin ja yhteiskunnan alalla. Uskontotieteilijät toimivat usein aineenopettajina tai tutkijoina. Moni työskentelee esimerkiksi viestintäalalla toimittajana, matkailualalla koordinaattorina tai projektipäällikkönä, vientiteollisuudessa konsulttina tai erilaisissa kansainvälisissä järjestötehtävissä.

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Arken, D-talo krs 1
Tehtaankatu 2
20500 Turku

Sähköposti

Puhelin

+358 2 215 31 (växel)