Skriv här det du söker efter!

Religionsvetenskap – forskning

Religionsvetenskap – forskning

Ämnet religionsvetenskap är i praktiken ett forskningsämne med tvärvetenskaplig breddDet möjliggör flera olika infallsvinklar och sätt att bedriva forskning. När man forskar i religion behöver det inte handla enbart om traditionella världsreligioner så som islam, buddhism, kristendom etc. Lika relevant är det att granska nya religiösa rörelser och nyandlighet, sekularisering, populärkultur etc.

inom ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi finns vissa centrala forskningsfält. Som exempel på sådana kan man nämna forskning i anslutning till religiös mångfald och kultur- och religionsmöten, media, genus och vetenskapsteoretiska frågeställningar. Vi har en stark forskningsprofil speciellt inom frågor som rör samtida religiös förändring både i Finland och globalt. Ämnet samarbetar med Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning

Utöver att många projekt finansierats av Finlands Akademi har ämnet bl.a. erhållit finansiering för större spetsforskningprojekt:

 

 

Uppdaterad 9.12.2022