Religionsvetenskap – forskning och forskare

Religionsvetenskap – forskning och forskare

Ämnet religionsvetenskap är i praktiken ett forskningsämne med tvärvetenskaplig bredd. Det möjliggör flera olika infallsvinklar och sätt att bedriva forskning. När man forskar i religion behöver det inte handla enbart om traditionella världsreligioner så som islam, buddhism, kristendom etc. Lika relevant är det att granska nya religiösa rörelser och nyandlighet, sekularisering, populärkultur etc.

nom ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi finns vissa centrala forskningsfält. Som exempel på sådana kan man nämna forskning i anslutning till religiös mångfald och kultur- och religionsmöten, media, genus och vetenskapsteoretiska frågeställningar. Vi har en stark forskningsprofil speciellt inom frågor som rör samtida religiös förändring både i Finland och globalt. Utöver att många projekt finansierats av Finlands Akademi har ämnet bl.a. erhållit finansiering för större spetsforskningprojekt:

YARG – Young Adults and Religion in a Global Perspective: A Cross-Cultural, Comparative and Mixed-Method Study of Religious Subjectivities and Values in their Context”, 2014-2018.

PCCR – Post-Secular Culture and a Changing Religious Landscape, 2010-2014.

Forskare

 

 

Uppdaterad 13.2.2018