Skriv här det du söker efter!

YARG – unga vuxna och religion

Åbo Akademis spetsforskning 2015–2018 inom projektet YARG handlar om hur religion ter sig bland unga vuxna i ett globalt perspektiv. Idag hävdar många att samtida religion förändras på ett genomgripande sätt och att en sådan förändring är starkt knuten till att den värld som omger unga vuxna idag – de digitalt infödda – är genomsyrad av media, konsumtionskultur och samhällsrörelser. Samtidigt är världen alltmer märkt av en polarisering mellan pluralism och radikalisering.

Studien är utmanande eftersom den även förutsätter metodologisk utveckling. Religion av idag i globalt perspektiv låter sig inte fångas in med de begrepp och redskap vi har. Därför strävar YARG-projektet att vidareutveckla ett nytt instrument baserat på Q-metodologi. Studien kommer att utföras i Finland, Sverige, Kina, Indien, Israel, Peru, Ghana, Polen, Ryssland och USA.

Projektet YARG (Young adults and religion in a global perspective: A cross‐cultural, comparative and mixed‐method study of religious subjectivities and values in their context) leds av professorn i religionsvetenskap Peter Nynäs.

Uppdaterad 10.2.2022