Skriv här det du söker efter!

Nordisk folkloristik – personal

Nordisk folkloristik – personal

E-post fornamn.efternamn@abo.fi

Lena Marander-Eklund, FD
Biträdande professor, docent
Träffas enligt överenskommelse, rum D213
Tel. 215 4841

Blanka Henriksson, FD
Universitetslärare, egenlärare
Rum D205.

Jakob Löfgren, FM
Doktorand, timlärare
Tfn 02-2154342
Rum D216

Niklas Huldén, FL
Arkivamanuens
Tjänstledig 1.9.2017-31.8.2018
Tfn 215 4464

Ulrika Wolf-Knuts, FD
Professor emerita
Åbo Akademis kansler 2015-2019

Uppdaterad 12.2.2018