Skriv här det du söker efter!

Nordisk folkloristik – forskning

Nordisk folkloristik – forskning

Centrala forskningsområden:

  • Narrativitet
  • Migration och minoritet
  • Det levnadshistoriska berättandet
  • Folklig religiositet och folktro
  • Identitet
  • Kulturarv

Inom folkloristik bedriver man forskning med sikte på filosofie doktorsexamen, eller också postdoktoral forskning. Om du är intresserad av att inleda forskarstudier i folkloristik ska du kontakta Lena Marander-Eklund.

 

Postdoc-forskare

Catarina Harjunen
Blanka Henriksson
Sofie Strandén-Backa

Doktorander

Andreas Backa
John Björkman
Maria Holmberg
Gabi Louisedotter
Lina Metsämäki
Carolina Renman
Karin Sandell
Tora Wall
Sofia Wanström
Bettina Westerholm

Uppdaterad 14.9.2021