Skriv här det du söker efter!

Nordisk folkloristik – forskning och forskare

Nordisk folkloristik – forskning och forskare

Centrala forskningsområden:

 • Narrativitet
 • Migration och minoritet
 • Det levnadshistoriska berättandet
 • Folklig religiositet och folktro
 • Identitet
 • Kulturarv
 • Intersektionalitet
 • Antik folklore
 • Fantasy och populärkultur
 • Politisk folklore
 • Levande rollspel och narrativitet
 • Turism

Inom folkloristik bedriver man forskning med sikte på filosofie doktorsexamen, eller också postdoktoral forskning. Om du är intresserad av att inleda forskarstudier i folkloristik ska du kontakta Lena Marander-Eklund.

Docenter

Camilla Asplund Ingemark
Sven-Erik Klinkmann
Birgitta Meurling
Susanne Nylund Skog
Fredrik Skott
Susanne Österlund-Pötzsch

Postdoc-forskare

Patricia Aelbrecht
Johanna Björkholm
Blanka Henriksson
Christina Sandberg
Mikael Sarelin
Sofie Strandén-Backa

Doktorander

FL Andreas Backa
FM John Björkman
FM Catarina Harjunen
FM Maria Johansson
FM Jakob Löfgren
FM Carolina Renman
FM Karin Sandell
FM Tora Wall

Uppdaterad 3.5.2018