Skriv här det du söker efter!

Nordisk folkloristik – forskning

Nordisk folkloristik – forskning

Centrala forskningsområden:

 • Narrativitet
 • Migration och minoritet
 • Det levnadshistoriska berättandet
 • Folklig religiositet och folktro
 • Identitet
 • Kulturarv
 • Intersektionalitet
 • Antik folklore
 • Fantasy och populärkultur
 • Politisk folklore
 • Levande rollspel och narrativitet
 • Turism

Inom folkloristik bedriver man forskning med sikte på filosofie doktorsexamen, eller också postdoktoral forskning. Om du är intresserad av att inleda forskarstudier i folkloristik ska du kontakta Lena Marander-Eklund.

Docenter

Camilla Asplund Ingemark
Coppélie Cocq
Charlotte Hyltén-Cavallius
Sven-Erik Klinkmann
Birgitta Meurling
Susanne Nylund Skog
Fredrik Skott
Susanne Österlund-Pötzsch

Postdoc-forskare

Blanka Henriksson
Christina Sandberg
Sofie Strandén-Backa
Sonja Hukantaival
Jakob Löfgren

Doktorander

Andreas Backa
John Björkman
Catarina Harjunen
Maria Holmberg
Gabi Louisedotter
Lina Metsämäki
Carolina Renman
Karin Sandell
Tora Wall
Sofia Wanström

Uppdaterad 8.9.2020