Skriv här det du söker efter!

Nordisk etnologi – forskning

Nordisk etnologi – forskning

Etnologi är ett ämne som intresserar sig för människors sätt att leva sina liv; deras vardag, vanor, traditioner och föreställningsvärldar. Även om etnologin därmed är mångsidig så finns det en grundläggande utgångspunkt, nämligen att vardagens praktiker (som även omfattar materialiteter) präglas av kulturmönster samt att dessa mönster kan förändras genom möten mellan människor. Inom ramarna för dessa två sammanlänkade inriktningar (Vardagens praktiker och Kulturmöten) är den etnologiska forskningen vid Åbo Akademi uppdelad i tre tematiska områden:

  • Kultur och plats – här ingår studier av urbana fenomen och stadsutveckling, kulturarv, studier av herrgårdskultur och skärgårdskultur samt studier av regional utveckling och turism
  • Kulturell identitet – inom detta tema studeras nationella identiteter, etnicitet, genus, klass samt frågor rörande minoritetsaspekter och postkolonialism
  • Kultur och kreativitet – här ingår studier av hantverk och handarbete

Inom dessa områden eller teman rör sig forskningen mellan nutidsstudier och kulturhistoriskt inriktade studier.

Docenter

Jan-Åke Alvarsson
Sanna Lillbroända-Annala
Bo Lönnqvist
Marie Steinrud

Forskare (post doc)

Sonja Hagelstam
Forskningsintressen: krigets kulturhistoria, fortsättningskriget, krigstida brev
Sanna Lillbroända-Annala
Karin Sandell

Doktorander

Maria Ekqvist
Edgar Mirjamsdotter
Elis Robertsson
Malin Stengård
Ann-Helen Sund
Kasper Westerlund

Uppdaterad 11.4.2024