Nordisk etnologi – forskning och forskare

Nordisk etnologi – forskning och forskare

Etnologi är ett ämne som intresserar sig för människors sätt att leva sina liv; deras vardag, vanor, traditioner och föreställningsvärldar. Även om etnologin därmed är mångsidig så finns det en grundläggande utgångspunkt, nämligen att vardagens praktiker (som även omfattar materialiteter) präglas av kulturmönster samt att dessa mönster kan förändras genom möten mellan människor. Inom ramarna för dessa två sammanlänkade inriktningar (Vardagens praktiker och Kulturmöten) är den etnologiska forskningen vid Åbo Akademi uppdelad i tre tematiska områden:

  • Kultur och plats – här ingår studier av urbana fenomen och stadsutveckling, studier av herrgårdskultur och skärgårdskultur samt studier av regional utveckling och turism
  • Kulturell identitet – inom detta tema studeras nationella identiteter, etnicitet, genus, klass samt frågor rörande minoritetsaspekter och postkolonialism
  • Kultur och kreativitet – här ingår studier av hantverk och handarbete

Inom dessa områden eller teman rör sig forskningen mellan nutidsstudier och kulturhistoriskt inriktade studier.

 

Forskare

Anna-Liisa Kuczynski
Forskare
Tfn: *215 3613,
E-post: anna-liisa.kuczynski(a)abo.fi
Forskningsintressen: identitet, kulturmöten och polsk kultur

Ole Rud Nielsen
E-post: onielsen(a)abo.fi
Forskningsintressen: båtturism, kulturekonomi och dansk folkkultur

Camilla Hautala
E-post: camilla.hautala(a)gmail.com
Forskningsintressen: herrgårdskultur, agrarkultur, trädgårdshistorisk forskning

Marcus Lepola
E-post: marcus.lepola(a)abo.fi
Forskningsintressen: Alaska, postkolonialism, arktiska fångstfolk

Ann-Charlotte Palmgren

Uppdaterad 19.6.2018