Skriv här det du söker efter!

Personalen vid nationalekonomi

Personalen vid nationalekonomi

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen

 

Eva Österbacka
Ämnesansvarig professor

Edvard Johansson
Biträdande professor

Jonas Lagerström
Akademilektor

Sonja Grönblom
Universitetslärare

Margrét Halldórsdóttir
Universitetslärare

Angela Djupsjöbacka
Universitetslärare

Annina Kainu
Universitetslärare, doktorand

Filip Kjellberg
Doktorand

Mika Rajala
Doktorand

Annica Sundqvist
Doktorand

 

Docenter:

Jan Otto Andersson
Rita Asplund
Mikael Bask
Hans Christer Blomqvist
Tor Eriksson
Mikael Forss
Kenneth Högholm
Thomas Marmefelt
Peter Nyberg
Jan Saarela
Nikia Sarafoglou
Rune Stenbacka
Marianne Stenius
Sakari Suominen
Juhana Vartiainen

Emeriti:

Prof. Johan Willner
Guy Bäckman
Leif Nordberg

Uppdaterad 3.9.2018