Personalen vid nationalekonomi

Personalen vid nationalekonomi

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen

 

Ämnesansvarig professor Eva Österbacka

 

Akademilektorer

Sonja Grönblom

Jonas Lagerström

 

Universitetslärare

Margrét Halldórsdóttir

Angela Djupsjöbacka

Annina Kainu

 

Projektledare

Tom Björkroth PD

 

Doktorander

Annina Kainu

Filip Kjellberg

Mika Rajala

Annica Sundqvist

 

Docenter

Jan Otto Andersson

Rita Asplund

Mikael Bask

Hans Christer Blomqvist

Tor Eriksson

Mikael Forss

Kenneth Högholm

Thomas Marmefelt

Peter Nyberg

Jan Saarela

Nikia Sarafoglou

Rune Stenbacka

Marianne Stenius

Sakari Suominen

Juhana Vartiainen

 

Emeriti

Prof. Johan Willner

Guy Bäckman

Leif Nordberg

Uppdaterad 24.5.2018