Personalen vid nationalekonomi

Personalen vid nationalekonomi

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen

 

Eva Österbacka
Ämnesansvarig professor

Edvard Johansson
Biträdande professor

Jonas Lagerström
Akademilektor

Sonja Grönblom
Universitetslärare

Margrét Halldórsdóttir
Universitetslärare

Angela Djupsjöbacka
Universitetslärare

Annina Kainu
Universitetslärare, doktorand

Filip Kjellberg
Doktorand

Mika Rajala
Doktorand

Annica Sundqvist
Doktorand

 

Docenter:

Jan Otto Andersson

Rita Asplund

Mikael Bask

Hans Christer Blomqvist

Tor Eriksson

Mikael Forss

Kenneth Högholm

Thomas Marmefelt

Peter Nyberg

Jan Saarela

Nikia Sarafoglou

Rune Stenbacka

Marianne Stenius

Sakari Suominen

Juhana Vartiainen

 

Emeriti:

Prof. Johan Willner

Guy Bäckman

Leif Nordberg

Uppdaterad 17.8.2018