Skriv här det du söker efter!

Personalen vid nationalekonomi

Personalen vid nationalekonomi

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen.

Eva Österbacka, ämnesansvarig professor

Edvard Johansson, biträdande professor

Jonas Lagerström, akademilektor

Sonja Grönblom, universitetslärare

Margrét Halldórsdóttir, universitetslärare

Angela Djupsjöbacka, universitetslärare

Doktorander:
Johan Flink
Kristian Gästgifvars
Niklas Granholm

Docenter:
Jan Otto Andersson
Rita Asplund
Mikael Bask
Hans Christer Blomqvist
Tor Eriksson
Mikael Forss
Kenneth Högholm
Thomas Marmefelt
Peter Nyberg
Jan Saarela
Nikia Sarafoglou
Rune Stenbacka
Marianne Stenius
Sakari Suominen
Juhana Vartiainen

Emeriti:
Johan Willner
Guy Bäckman
Leif Nordberg

Uppdaterad 25.2.2021