Skriv här det du söker efter!

Personalen vid nationalekonomi

Personalen vid nationalekonomi

Närmare kontaktuppgifter via sökfunktionen.

Anställda

Edvard Johansson, ämnesansvarig professor

Eva Österbacka, professor

Jonas Lagerström, äldre universitetslektor

Sonja Grönblom, universitetslektor

Margrét Halldórsdóttir, universitetslärare

Angela Djupsjöbacka, universitetslektor

Claudia Troccoli, projektforskare

Emilia Seger, universitetslärare

 

Övriga

Forskarstuderande:
Johan Flink
Kristian Gästgifvars

Professor emeriti:
Johan Willner
Leif Nordberg

 

Docenter

Jan Otto Andersson
Rita Asplund
Mikael Bask
Hans Christer Blomqvist
Tor Eriksson
Mikael Forss
Kenneth Högholm
Thomas Marmefelt
Peter Nyberg
Jan Saarela
Nikia Sarafoglou
Rune Stenbacka
Marianne Stenius
Sakari Suominen
Juhana Vartiainen

Uppdaterad 26.10.2023