Skriv här det du söker efter!

Nationalekonomi – forskning

Nationalekonomi – forskning

Inom ämnet nationalekonomi vid Åbo Akademi bedrivs forskning främst inom arbetsmarknadsekonomi och industriell organisation, vilka i båda fallen relaterar till offentlig ekonomi och välfärd.

Forskningen inom arbetsmarknadsekonomi är i huvudsak empirisk, med fokus på humankapitalets inverkan på ekonomiska utfall, utbildningsekonomi, familjeekonomi och diskriminering på arbetsmarknaden. Forskningen inom industriell organisation är främst teoretisk och inriktad på konkurrens, offentligt och privat ägande, ekonomiska incitament och inre motivation i olika typer av organisationer samt ekonomiska reformer relaterade till new public management.

Uppdaterad 13.7.2020