Kirjoita tähän hakemasi!

Kansantaloustiede

Kansantaloustiede

Kansantaloustiede pääaineena

Talouden ilmiöt vaikuttavat meihin kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Kansantaloustiede käsittelee näitä kysymyksiä sekä kansallisesta ja kansainvälisestä makroperspektiivistä että markkinakohtaisesta mikroperspektiivistä. Makrotaloudessa perehdytään esimerkiksi talouden kasvuun ja talouskriiseihin sekä siihen, miten kansantaloustieteilijät voivat vaikuttaa niihin finanssi-, raha- ja valuuttapolitiikan keinoin. Mikrotalous puolestaan tutustuttaa siihen, miten eri toimijat käyttäytyvät markkinoilla tai miten kysyntä, tarjonta ja hinnanmuodostus vaikuttavat toisiinsa. Kansantaloustiede antaa myös tietoa hyvinvoinnista, kestävyydestä ja mahdollisimman tehokkaasta resurssien jakamisesta. Muita kansantaloustieteen osa-alueita ovat työmarkkinakysymykset, ulkomaankauppa ja integraatio.

Kansantaloustieteen pääaineopiskelijana voit vaikuttaa tulevaan ammatilliseen profiiliisi valitsemalla haluamiasi sivuaineita ja valinnaiskursseja. Esimerkiksi valitsemalla kauppatieteellisiä tai oikeustieteellisiä sivuaineita voit suuntautua finanssialalle tai kaupan ja teollisuuden tehtäviin, kun taas yhteiskuntatieteellisten sivuaineiden antamat valmiudet ovat tarpeen julkisen sektorin ja kansainvälisten organisaatioiden tehtävissä. Åbo Akademin kurssitarjonnan lisäksi voit halutessasi suorittaa opintoja Turun opistossa tai vaihto-opiskelijana ulkomailla. Muiden pääaineiden opiskelijoille kansantaloustiede on hyödyllinen sivuaine.

Åbo Akademissa tehtävä kansantaloustieteellinen tutkimus keskittyy lähinnä työmarkkinatalouteen ja toimialatutkimukseen, jotka kumpikin liittyvät julkiseen talouteen ja hyvinvointiyhteiskuntaan. Työmarkkinataloudellinen tutkimus on pääasiassa empiiristä, ja keskeisiä tutkimusaiheita ovat inhimillisen pääoman vaikutus taloudelliseen suorituskykyyn, koulutuksen talous, perhetalous ja syrjintä työmarkkinoilla. Toimialatutkimus on ensisijassa teoreettista tutkimusta, jossa tarkastelun kohteina ovat kilpailu, julkinen ja yksityinen omistus, taloudelliset kannusteet ja sisäinen motivaatio erityyppisissä organisaatioissa sekä uuden julkisjohtamisen opin (NPM) mukaiset talousuudistukset.

 

Kansantaloustieteen tutkinto avaa mahdollisuuksia toimia asiantuntija- ja johtotehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Kansantaloustieteilijöitä työskentelee esimerkiksi rahastonhoitajan tai analyytikon tehtävissä pankkien ja suuryritysten palveluksessa, tutkijana tutkimuslaitoksissa, johtajana ministeriöissä tai ekonomistina erilaisissa kansainvälisissä organisaatioissa. Kansantaloustieteen tutkinnon suorittaneita toimii myös kunnallishallinnossa tai vaikkapa journalisteina. Kansantaloustieteilijän perehtyneisyyttä sekä talouteen että yhteiskuntaan tarvitaan!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

ASA
Vänrikinkatu 3 B
20500 Turku

Postiosoite

Åbo Akademi
Nationalekonomi
Tuomiokirkontori 3
20500 Åbo