Skriv här det du söker efter!

Kulturanalys – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Lena Marander-Eklund, FD
Ämnesansvarig

Ann-Helen Sund, FM
Vikarierande universitetslärare i kulturanalys med inriktning mot etnologi och folkloristik

Blanka Henriksson, FD
Universitetslärare i kulturanalys med inriktning mot etnologi och folkloristik
Tjänstledig 1.8 2018 – 31.7 2019

Uppdaterad 5.12.2018