Skriv här det du söker efter!

Kulturanalys – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Lena Marander-Eklund, FD
Ämnesansvarig

Blanka Henriksson, FD
Universitetslärare i kulturanalys med inriktning mot etnologi och folkloristik

Ann-Helen Sund, FM
Universitetslärare i kulturanalys med inriktning mot etnologi och folkloristik

 

Uppdaterad 4.3.2020