Kirjoita tähän hakemasi!

Kulttuurianalyysi

Kulttuurianalyysi

Kulttuurianalyysi, etnologian ja folkloristiikan opintosuuntaukset

Kulttuurisidonnaiset tavat, perinteet ja rituaalit sekä suhtautuminen aineelliseen ympäristöön leimaavat arkielämäämme ja identiteettiämme. Kulttuurianalyysi on oppiaine, jossa tarkastellaan arjen kulttuurisia malleja ja niiden muuttumista. Opinnoissa perehdyt siihen, miten kulttuurit muovaavat ihmisten käyttäytymistä, kerrontaa ja ajatusmaailmaa. Samalla opit myös ymmärtämään eri ihmisten erilaisia ajattelutapoja. Kulttuurianalyysi yhdistää historialliset ja nykyajan näkökulmat sekä hyödyntää erilaisia lähteitä, kuten aineellista esineistöä, haastatteluja ja kenttätyötä, arkistomateriaalia ja populaarikulttuurin aineistoa. Kulttuurianalyysin opiskelijana tutkit ympäröivää kulttuuria havainnoimalla ja analysoimalla kulttuuri-ilmiöitä, jotta voit paremmin ymmärtää kulttuurien kohtaamisen ja konfliktien mekanismeja. Kulttuurianalyysia opiskellaan kandidaattivaiheessa. Maisterin tutkintoa varten pääaineeksi voi valita pohjoismaisen etnologian tai pohjoismaisen folkloristiikan. Voit halutessasi valita kulttuurijohtamisen sivuaineeksi. Opiskeluaikana on mahdollista lähteä ulkomaille vaihto-opiskelijaksi. Muita aineita pääaineena opiskelevat voivat valita kulttuurianalyysin sivuaineekseen.

Tutkimusta harjoitetaan pohjoismaisen etnologian ja pohjoismaisen folkloristiikan aloilla.

Kulttuurianalyysi antaa osaamista ja valmiuksia työskentelyyn monilla eri aloilla. Työpaikkoja on kulttuuriperintöalalla museo-, kirjasto- ja arkistoalan tehtävissä, jolloin sivuaineita koskevat erityisvaatimukset on otettava huomioon. Muita uramahdollisuuksia on kulttuurijohtamisen, kulttuurituotannon, matkailun, median ja kustannustoiminnan alalla sekä kulttuurienvälistä osaamista edellyttävissä tehtävissä esimerkiksi kansainvälisissä organisaatioissa. Eri tahoilla työelämässä tarvitaan ymmärrystä siitä, miten kulttuuri leimaa ja muovaa meitä ihmisiä!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Arken, D-talo krs 1
Tehtaankatu 2
20500 Turku

Sähköposti

Puhelin

+358 2 215 31