Skriv här det du söker efter!

Personalen vid juridik

Personalen vid juridik

Närmare uppgifter via sökfunktionen.

 

Ämnesklusteransvarig

Markku Suksi, professor i offentlig rätt (Modenska professuren), ämnesklusteransvarig för klustret juridik, ämnesansvarig för ämnet juridik.

Anställda

Viljam Engström, äldre universitetslektor i statsrätt och folkrätt (ämnesansvarig folkrätt)

Frida Bergenwall, forskningsbiträde, Institutet för mänskliga rättigheter

Angelica Conti, projektassistent/doktorand

Joachim Enkvist, universitetslärare i juridik

Laura Ervo, gästprofessor i processrätt

Johanna Friman, universitetslektor i rättsvetenskap

Katarina Frostell, projektchef, Institutet för mänskliga rättigheter

Lisa Grans, projektforskare, Institutet för mänskliga rättigheter

Raija Hanski, redaktör, Institutet för mänskliga rättigheter

Mikaela Heikkilä, universitetslektor i folkrätt (kandidatprogramansvarig för samhällsvetenskaper)

Isabella Junkkari, doktorand

Dionysia Kang, doktorand

Chloe Kihlman, forskningsbiträde, Institutet för mänskliga rättigheter

Magdalena Kmak, professor i folkrätt, särkskilt migration och minoritetsforskning

Julia Korkman, arbetslivsprofessor i rättspsykologi

Niels Krabbe, projektforskare

Catarina Krause, biträdande föreståndare, Institutet för mänskliga rättigheter

Anna Lönngren, universitetslärare i juridik

Maija Mustaniemi-Laakso, projektforskare

Elina Sagne-Ollikainen, forskningsassitent/doktorand

Jaana Palander, forskningsassistent

Elina Pirjatanniemi, professor i straffrätt

Stephen Philips, forskningsassistent

Emilia Plichta, projektkoordinator

Mariya Riekkinen, specialforskare

Henrik Ringbom, professor i havsjuridik

Michel Rouleau-Dick, projektforskare

Yasmin Samaletdin, projektkoordinator

Björn Sandvik, professor i privaträtt

Karla Schörer, doktorand

Alfred Streng, universitetslektor i juridik med inriktning handelsrätt

Markku Suksi, professor i offentlig rätt, ansvarig för ämnesklustret i juridik

Meiraf Tesfaye, doktorand

Rudolf Tommos, praktikant, Institutet för mänskliga rättigheter

Rakel Tiderman, projektkoordinator, Institutet för mänskliga rättigheter

Norbert Toth, universitetslektor i folkrätt

Birgitta Wahlberg, universitetslektor i offentlig rätt

Sia Spiliopoulou Åkermark, professor i juridik med inriktning på självstyre och autonomi

Tove Ahlskog-Pursiainen, doktorand

Sören Silverström, doktorand

Kristiina Vainio, projektkoordinator, Institutet för mänskliga rättigheter

Albert Vlodder, doktorand

Övriga

Peter Wetterstein, JD, VH, professor emeritus, forskare

Hannu Honka, professor emeritus

Jouni Honkola, doktorand

Beng Palmgren, doktorand

Riku Virtanen, doktorand

 

Uppdaterad 13.6.2024