Skriv här det du söker efter!

Personalen vid juridik

Personalen vid juridik

Närmare uppgifter via sökfunktionen.

 

Ämnesklusteransvarig

Markku Suksi, professor i offentlig rätt, anvarig för ämnesklustret i juridik.

Anställda

Viljam Engström, äldre universitetslektor i statsrätt och folkrätt (ämnesansvarig folkrätt)

Joachim Enkvist, universitetslärare i juridik

Laura Ervo, gästprofessor i processrätt

Johanna Friman, universitetslektor (tjänstledig)

Mikaela Heikkilä, universitetslektor i folkrätt (kandidatprogramansvarig för samhällsvetenskaper)

Magdalena Kmak, professor i folkrätt, särkskilt migration och minoritetsforskning

Julia Korkman, arbetslivsprofessor i rättspsykologi

Anna Lönngren, universitetslärare i juridik

Emil Oljemark, universitetslärare i juridik

Elina Pirjatanniemi, professor i straffrätt

Henrik Ringbom, professor i havsjuridik

Björn Sandvik, professor i privaträtt

Alfred Streng, universitetslektor i juridik med inriktning handelsrätt

Markku Suksi, professor i offentlig rätt, ansvarig för ämnesklustret i juridik

Birgitta Wahlberg, universitetslektor i offentlig rätt

Katja Weckström, professor i internationell handelsrätt

Övriga

Mariya Riekkinen, forskare

Peter Wetterstein, JD, VH, professor emeritus, forskare

 

Personal vid institutet för mänskliga rättigheter

Uppdaterad 28.8.2023