Kirjoita tähän hakemasi!

Historia

Historia

Historia pääaineena

Menneisyyden tuntemus auttaa ymmärtämään nykyaikaa. Historia on oppiaine, jossa tarkastellaan aikaa, yhteiskunnallisia muutoksia, yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta sekä aatteiden, arvojen ja yhteiskuntarakenteiden vaihtelua. Historian opiskelijana opit hahmottamaan kokonaisuuksia yksittäisten tapahtumien ja yksityiskohtaisen tiedon pohjalta. Opit millaisia entisaikojen yhteiskunnat olivat, mikä niitä muokkasi, millaista oli elämä ennen ja mitä menneisyydestä on säilynyt meidän aikaamme. Opiskelu kehittää kykyäsi muodostaa luotettava ja tietoon perustuva kuva menneisyydestä ja sen myötä näkemys nykyajan ihmisestä ja yhteiskunnista. Historian opinnoissa ja tiedonhaussa käytetään useita eri kieliä ja kehitetään sekä suullista että kirjallista ilmaisutaitoa.

Syventävissä opinnoissa voit oman valintasi mukaan suuntautua joko yleiseen historiaan tai pohjoismaiseen historiaan. Valintasi mukaan opiskelet joko yleisellä linjalla tai aineenopettajalinjalla. Jos haluat aineenopettajaksi, luet pitkinä sivuaineina yhteiskuntatieteitä ja kasvatustiedettä. Yleisellä linjalla voit valita vapaammin sinua kiinnostavia sivuaineita ja saat valmiudet historiantutkijana toimimiseen. Opiskeluaikana voit halutessasi suorittaa opintoja vaihto-opiskelijana ulkomailla. Historiaa voi opiskella myös sivuaineena.

Historian opiskelu antaa laaja-alaista osaamista. Moni historian oppiaineesta valmistunut työskentelee aineenopettajana, mutta opinnot antavat valmiuksia myös arkisto- ja museoalan tehtäviin sekä toimittajan tai tutkijan työhön. Historian asiantuntijoille on työtehtäviä myös julkishallinnossa, kulttuurihallinnossa, ministeriöissä ja erilaisissa selvityshankkeissa. Historioitsijan analyyttiselle ja kriittiselle ajattelukyvylle on kysyntää kaikkialla yhteiskunnassa!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Arken, D-talo krs 1
Tehtaankatu 2
20500 Turku

Sähköposti