Skriv här det du söker efter!

Historia – personal

Historia – personal

E-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Holger Weiss
Professor i allmän historia, docent i globalhistoria

Johanna Ilmakunnas
Professor i nordisk historia, ämnesklusteransvarig

Ann-Catrin Östman
Äldre universitetslektor

Jonas Ahlskog
Universitetslektor

 

Forskare

Jutta Ahlbeck, FD, projektforskare

Anders Ahlbäck, FD, projektforskare

Kasper Braskén, FD, projektforskare

Charlotte Cederbom, FD, projektforskare

Johan Ehrstedt, doktorand

Robin Engblom, doktorand

Andreas Granberg, FD, forskare

Patrik Hettula, doktorand

Laura Hollsten, FD, specialforskare

Christoffer Holm, doktorand

Anna-Stina Hägglund, doktorand

Matias Kaihovirta, FD, projektforskare

Emil Kaukonen, doktorand

Kasper Kepsu, FD, forskare

Otso Kortekangas, FD, projektforskare

Martins Kwazema, doktorand

Hanna Lindberg, FD, specialforskare

Stefan Norrgård, FD, projektforskare

Miriam Rönnqvist, FD, projektforskare

Josefine Sjöberg, doktorand, projektforskare

Christian Sourander, doktorand

Carl-Erik Strandberg, doktorand

Peeter Tammisto, doktorand

Sandra Waller, doktorand

Kajsa Varjonen, doktorand

Johanna Wassholm, FD, projektforskare

Mats Wickström, FD, projektforskare

Evelina Wilson, doktorand

Docenter

Anders Ahlbäck, FD, biträdande lektor i historia vid Stockholms universitet, docent i nordisk historia

Christer Bruun, FD, associate professor vid University of Toronto, Canada, docent i romersk historia

Ainur Elmgrén, FD, docent i nordisk historia

Lars Ericson Wolke, FD, lektor och huvudlärare i militärhistoria vid Försvarshögskolans krigsvetenskapliga institutioni Stockholm, docent i militärhistoria

Kennet Gustavsson, FD, docent i nordisk historia

Hanna Hodacs, FD, docent i globalhistoria

Laura Hollsten FD, docent i miljöhistoria

Juha Janhunen, FD, professor i östasiatiska språk och kultur vid Helsingfors universitet, docent i etnohistoria

Matias Kaihovirta, FD, docent i nordisk historia

Henrik Knif, FD, docent i kulturhistoria

Christer Kuvaja, FD, forskningschef vid SLS, docent i nordisk historia

Marianne Liljeström, FD, Ph.D., professor i kvinnovetenskap vid Åbo Universitet, docent i kvinnohistoria

Thomas Lindkvist, FD, professor i historia, särskilt medeltidshistoria, vid Göteborgs universitet, docent i medeltidshistoria

Pirjo Markkola, FD, professor i Finlands historia vid Jyväskylä universitet, docent i nordisk historia

Henrik Meinander, FD, professor i historia vid Helsingfors universitet, docent i nordisk historia

Henry Nygård, FD, docent i nordisk historia.

Fredrik Peterson, FD, docent i kolonial och postkolonial globalhistoria

Anna Sundelin, FD, docent i konsumtionshistoria

Holger Wester, FD, docent i historia vid Uppsala universitet, docent i historisk demografi

Lars Westerlund, PD, docent i rätts- och förvaltningshistoria

Mats Wickström, FD, docent i nordisk historia

Uppdaterad 19.1.2024