Skriv här det du söker efter!

Energiteknik

Energiteknik

Energiteknik

Vår energiförsörjning är en ytterst viktig del av det moderna samhället. Du som studerar energiteknik i Vasa lär dig förstå den traditionella energihushållningens tekniska lösningar och dynamik, men också de utmaningar och möjligheter som den pågående övergången mot förnyelsebara energikällor och kolneutralitet medför. Förutom kunskaper inom process- och systemteknik ger studierna dig insikter i energisystemtänk, där material- och energiflöden kopplas samman med nya tekniska lösningar. Du lär dig förstå ekonomin bakom förnyelseprocesser och hur lagstiftningen inverkar på dem. Genom studierna får du även inblick i hur vår miljöpåverkan kan minskas med förbättrad material- och energieffektivitet.

Magisterstudierna i energiteknik förutsätter att du har en lägre högskoleexamen från tidigare, helst inom teknikområdet. Dina studier ger dig en bred kunskapsbas, bygger på vetenskaplig forskning och har både teoretiska och praktiska element. Samarbetet med Yrkeshögskolan Novia och universiteten i Vasaregionen är gott. Som studerande har du möjlighet att välja din specialisering genom att avlägga valfria kurser. Studieomgivningen är internationell med nära kontakter till Vasa energikluster. Ditt diplomarbete gör du med stor sannolikhet i samarbete med ett företag.

Energiteknik är en utbildning där vi lär oss om helheter. Hur fungerar storskaliga energisystem och hur vi kan utnyttja förnybara energikällor. Det ligger i samtiden att få perspektiv och fundera över hur framtidens energi ska produceras.

Tommy Öst

Inom forskningen i energiteknik finns ett energisystemtänk där material- och energiflöden kopplat till nya tekniska lösningar, ekonomi och lagstiftning erbjuder en utgångspunkt till att förbättra energi- och materialeffektivitet samt att minska miljöpåverkan. Några aktuella områden för forskningssamarbete i Vasaregionen är gasekonomi (speciellt LNG), motorteknik, energilagring och energisystemrelaterad IoT.

Läs mera om forskningen i energiteknik.

Studier i energiteknik ger dig goda förutsättningar för expert- och chefsjobb inom energisektorn men även inom andra områden, såsom processindustrin och andra industribranscher. En karriär i universitetsvärlden är också möjlig. Inom industrin kan din titel bland annat vara proposal engineer, projektledare, planerare, produktchef, automation engineer, development engineer, inköpare, R&D director, vice president och verkställande direktör. Inom universiteten arbetar våra utexaminerade exempelvis som forskare, doktorander, universitetslektorer och professorer. En del diplomingenjörer jobbar även som konsulter eller startar eget. Utexaminerade diplomingenjörer har många intressanta arbetsmöjligheter med god lön, även utomlands!

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65101 Vasa

Postadress

Energiteknik/Åbo Akademi
Strandgatan 2
65101 Vasa