Kirjoita tähän hakemasi!

Energiatekniikka

Energiatekniikka

Energiatekniikka

Energiahuolto on äärimmäisen tärkeä osa modernia yhteiskuntaa. Vaasassa toteutettava energiatekniikan koulutus antaa valmiuksia ymmärtää paitsi perinteisen energiatalouden teknisiä ratkaisuja ja dynamiikkaa myös niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita kehitys kohti uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ja hiilineutraaliutta tuo tullessaan. Prosessi- ja systeemitekniikan osaamisen lisäksi opinnoissa perehdytään energiasysteemiajatteluun, jonka mukaisesti etsitään uusia teknisiä ratkaisuja materiaali- ja energiavirtojen yhdistämiseksi. Koulutuksessa käydään läpi muutosprosesseja talouden ja lainsäädännön näkökulmista. Opinnot antavat myös käsityksen siitä, miten ympäristövaikutuksia voidaan vähentää parantamalla materiaali- ja energiatehokkuutta.

Energiatekniikan maisteriohjelman hakuehtona on aiemmin suoritettu alempi korkeakoulututkinto, mielellään tekniikan alalta. Opinnot antavat laaja-alaisen tiedollisen perustan, joka pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen ja sisältää sekä teoreettisia että käytännön elementtejä. Ammattikorkeakoulu Novian ja Vaasan seudun yliopistojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Voit erikoistua haluamallesi alalle sisällyttämällä opintoihisi valinnaisia kursseja. Opiskeluympäristö on kansainvälinen, ja yhteydet Vaasan energiaklusteriin ovat tiiviit. Diplomityösi teet todennäköisesti yritysyhteistyönä.

Energiatekniikan tutkimuksen perustana on energiasysteemiajattelu, jonka mukaan uusien teknisten ratkaisujen avulla integroitu materiaali- ja energiavirtojen hallinta, talous ja lainsäädäntö muodostavat lähtökohdan energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Eräitä Vaasan seudun tutkimusyhteistyön ajankohtaisia teemoja ovat kaasutalous (erityisesti LNG), moottoritekniikka, energian varastointi ja energiasysteemiin liittyvä IoT.

Energiatekniikan koulutus antaa sinulle hyvät valmiudet toimia asiantuntija- ja johtotehtävissä energiasektorilla mutta myös muilla aloilla, kuten prosessiteollisuudessa ja muilla teollisuudenaloilla. Myös yliopistoura on mahdollinen. Teollisuudessa nimikkeenäsi voi olla esimerkiksi proposal engineer, projektipäällikkö, suunnittelija, tuotepäällikkö, automaatioinsinööri, development engineer, ostaja, R&D director, varatoimitusjohtaja tai toimitusjohtaja. Yliopistomaailmassa voit toimia tutkijana, tohtorikoulutettavana, yliopisto-opettajana tai professorina. Osa tutkinnon suorittaneista työskentelee myös konsultteina ja yrittäjinä. Diplomi-insinööreillä on runsaasti kiinnostavia ja hyväpalkkaisia mahdollisuuksia työmarkkinoilla, myös ulkomailla!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Academill
Rantakatu 2
65101 Vaasa

Postiosoite

Energiteknik/Åbo Akademi
Rantakatu 2
65101 Vaasa