Skriv här det du söker efter!

Utbildningsledarskap

Utbildningsledarskap 25 sp, är en behörighetsgivande fortbildning för rektorstjänst och riktar sig till personer som är intresserade av utbildningsväsendets administration och förvaltning samt pedagogiskt ledarskap.

Målgrupp:

Lärare, vicerektorer och övriga personer som är intresserade av uppgiften som rektor.

Innehåll:

  • Ledarskap, 10 sp
  • Förvaltning, 10 sp
  • Eget arbete, 5 sp

Ort:

Helsingfors

Tidpunkt:

22.8.2018-15.5.2019

Omfattning:

25 sp

Avgift:

350 euro, fortbildningen subventioneras av Utbildningsstyrelsen. Fortbildningen genomförs i samarbete med Hangö sommaruni.

Anmälan:

Fortbildningen är tyvärr fullsatt!

Uppdaterad 11.6.2018