Utbildningsledarskap

Utbildningsledarskap 25 sp, är en behörighetsgivande fortbildning för rektorstjänst och riktar sig till personer som är intresserade av utbildningsväsendets administration och förvaltning samt pedagogiskt ledarskap.

Målgrupp:

Lärare, vicerektorer och övriga personer som är intresserade av uppgiften som rektor.

Innehåll:

  • Ledarskap, 10 sp
  • Förvaltning, 10 sp
  • Eget arbete, 5 sp

Ort:

Helsingfors

Tidpunkt:

22.8.2018-15.5.2019

Omfattning:

25 sp

Avgift:

350 euro, fortbildningen subventioneras av Utbildningsstyrelsen. Fortbildningen genomförs i samarbete med Hangö sommaruni.

Anmälan:

Fortbildningen är tyvärr fullsatt!

Uppdaterad 11.6.2018