Skriv här det du söker efter!

Miljöpedagogik, lärarutbildning (biämne)

Miljöpedagogik, lärarutbildning (biämne)

Biämnesstudier i miljöpedagogik

Biämnesstudier i miljöpedagogik (25 sp)
Miljöpedagogik är pedagogik som strävar efter lärande för hållbar utveckling. Hållbarhetsfrågor behandlas ur ett pedagogiskt perspektiv med målet att studerande ska utveckla kunskaper och färdigheter som behövs för att stöda elevers lärande om, i och för naturen och ett hållbart samhälle. Kurserna är beroende av extern finansiering och ges ifall externa medel finns. För miljöpedagogik som kort biämne (25 sp) erbjuds du fem kurser: Hållbar livsstil, Hållbar utveckling, Miljödidaktik, Climate change education, Utomhuspedagogik I och Utomhuspedagogik II. Samtliga kurser kan också väljas som valbara.

 

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa