Skriv här det du söker efter!

Hushållsvetenskap (biämne)

Hushållsvetenskap (biämne)

Hushållsvetenskap

Våra vardagsgärningar i hushållet påverkar vår livsmiljö, nu och på sikt. Du som studerar hushållsvetenskap lär dig hur individen kan hantera vardagen på ett hållbart sätt ur ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Du kan välja att läsa hushållsvetenskap som kort biämne (25 sp). Det finns också möjlighet att ansöka om studierätt för 60 sp och därmed erhålla behörighet för undervisning av skolämnet huslig ekonomi, förutsatt att du har avlagt pedagogiska studier för lärare (60 sp).

I studierna ingår kurser där du erhåller kunskaper och färdigheter för att hantera vardagen. Dessa utgörs av ämnesområden kring livsmedel och matlagning, hälsosam kost, skötsel av hushållet och dess resurser. Innehållet i utbildningen baserar sig på principerna om hållbar utveckling. Studierna är forskningsbaserade och ger dig en vetenskaplig grund för kommande arbetskarriär inom området.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa