Skriv här det du söker efter!

Specialpedagogik lärarutbildning (biämne)

Specialpedagogik lärarutbildning (biämne)

Specialpedagogik

Du kan läsa specialpedagogik som biämne (25 sp). Särskilt klasslärarstuderande har stor nytta av kompletterande studier i specialpedagogik.

Specialpedagogiken handlar om de pedagogiska tillämpningar och stödåtgärder som används i olika utbildningssystem för att främja fostran, undervisningen och rehabiliteringen av barn och unga som behöver stöd. Under studierna lär du dig om de vanligaste funktionsnedsättningarna, deras orsaker och uttrycksformer, konsekvenser för utveckling och lärande samt om hur man använder specialpedagogiska stödfunktioner i skolan.

Här hittar du mera information om huvudämnet specialpedagogik.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Academill
Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa