Skriv här det du söker efter!

Hälsokunskap, lärarutbildning (biämne)

Hälsokunskap, lärarutbildning (biämne)

Hälsokunskap 25 sp

Du kan välja hälsokunskap som biämne (25 sp). Hälsokunskap är ett obligatoriskt ämne i grundskolan. Genom studier i hälsokunskap bekantar du dig med centrala begrepp och teorier som relateras till människans hälsa och livsstil, barn och ungdomars fysiska och psykiska utveckling, hälsotillstånd, hälsorelaterade beteende samt subjektivt upplevda hälsa. Du lär dig om kostvanor, sexualitet och droger samt hur de påverkar de ungas hälsotillstånd och fysiska, psykiska och sociala hälsa och välmående.

För att undervisa hälsokunskap i åk 7-9 i grundskolan och i gymnasiet krävs ämnesstudier i hälsokunskap, 60 sp.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa