Kirjoita tähän hakemasi!

Yleinen historia

Yleinen historia

Yleinen historia pääaineena

Historiallinen perspektiivi ja maailmanlaajuinen näkökulma auttavat meitä ymmärtämään nyky-yhteiskunnan ilmiöitä. Yleinen historia on oppiaine, jossa tarkastellaan aikaa, yhteiskunnallisia muutoksia, yhteiskuntarakenteita sekä aatteita ja arvoja monikansallisesta ja Atlantin ylittävästä näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat tapahtumat muualla kuin Pohjoismaissa varhaisesta uudesta ajasta (n. 1500-luvulta) nykyaikaan. Historian opiskelijana opit hahmottamaan kokonaisuuksia yksittäisten tapahtumien ja yksityiskohtaisen tiedon pohjalta. Opit millaisia entisaikojen yhteiskunnat olivat, mikä niitä muokkasi, millaista oli elämä ennen ja mitä menneisyydestä on säilynyt meidän aikaamme. Opiskelu kehittää kykyäsi muodostaa luotettava ja tietoon perustuva kuva menneisyydestä ja sen myötä näkemys nykyajan ihmisestä ja yhteiskunnista. Historian opinnoissa ja tiedonhaussa käytetään useita eri kieliä ja kehitetään sekä suullista että kirjallista ilmaisutaitoa. Historian kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi valita maisterivaiheen pääaineeksi yleisen historian. Kandidaattivaiheessa olet jo valinnut joko yleisen linjan tai aineenopettajalinjan. Aineenopettajalinjalla opiskelet kasvatustiedettä sivuaineena. Yleisellä linjalla opintoihisi sisältyy yksi lyhyt sivuaine tai valinnaisia opintoja ja saat valmiudet historiantutkijana toimimiseen. Opiskeluaikana on myös mahdollista lähteä vaihto-opiskelijaksi.

 

Historian oppiaineessa harjoitetaan eri aihepiireihin ja alueisiin kohdistuvaa tutkimusta. Keskeisiä teemoja ovat varhaisen uuden ajan limittäiset tilat ja alueet, 1900-luvun radikaalit liikkeet, sotahistoria, kuluttamiseen liittyvät mallit sekä sukupuolihistoriallinen näkökulma.

Historian opiskelu antaa laaja-alaista osaamista. Moni historian oppiaineesta valmistunut työskentelee aineenopettajana, mutta opinnot antavat valmiuksia myös arkisto- ja museoalan tehtäviin sekä toimittajan tai tutkijan työhön. Historian asiantuntijoille on työtehtäviä myös julkishallinnossa, kulttuurihallinnossa, ministeriöissä ja erilaisissa selvityshankkeissa. Historioitsijan analyyttiselle ja kriittiselle ajattelukyvylle on kysyntää kaikkialla yhteiskunnassa!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Arken, D-huset vån 1.
Tehtaankatu 2
20500 Turku

Sähköposti

Puhelin

+358 2 215 31