Skriv här det du söker efter!

Lärare inom småbarnspedagogik, flerform

Lärare inom småbarnspedagogik, flerform

Utbildnings­programmet­ för­ lärare inom­ små­barns­peda­gogik, fler­form

Arbetar du redan inom småbarnspedagogiken, men saknar den formella kompetensen och en formell behörighet? Genom ÅA:s flerformsutbildning har du möjlighet att avlägga pedagogie kandidatexamen samtidigt som du arbetar, även om du inte bor i Vasa eller i närheten av Vasa. Genom flerformsutbildningen kan du ändå studera tillsammans med övriga studerande på ÅA:s campus i Vasa.

Att vara lärare inom småbarnspedagogik är ett ansvarsfullt och kreativt arbete. Yrket är både inspirerande och mångsidigt och studierna ger dig kunskaper om barns lek och lärande. Du får kunskap om de olika sammanhang som barn befinner sig i samt hur de behöver tas i beaktande i småbarnspedagogisk verksamhet. Det innebär bland annat att du utvecklar kunskap och färdigheter för att stödja barnets uppväxt, utveckling och lärande samt för att främja barnets välbefinnande (Utbildningsstyrelsen, 2020). Din utbildning ger dig också kunskap om barn med särskilda behov, och hur du som lärare kan stödja alla barns olika förutsättningar till lärande.

Barns språkutveckling har en tydlig plats i utbildningen där bland annat den flerspråkiga språkutvecklingen lyfts fram. Frågor om mångfald och jämställdhet inkluderas även i utbildningen. Du får ämnesdidaktiska färdigheter i musik, bild, slöjd, matematik, naturvetenskap, hållbar utveckling, rörelse och hälsa digitalisering, dramaanpassade till arbete med inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Förutom dessa kunskaper och färdigheter utvecklar du din sociala kompetens och relationskompetens. Du utvecklar ett relevant etiskt förhållningssätt som behövs i arbetet med barn och familjer. Under utbildningen är frågor om ledarskap och organisation centrala och viktiga.

Flerformsutbildning är främst avsedd för dem som arbetar inom småbarnspedagogik och utbildningen ger behörighet för arbete som lärare inom småbarnspedagogik inom småbarnspedagogiken och i förskolan. Utbildningstiden är 2-3 år.
I utbildningen används främst nätbaserad undervisning och arbetslivsanpassade uppgifter, och närundervisning på plats i Vasa sker cirka 1-2 helger per termin. Distansundervisningen sker varannan vecka. Arbetslivsanpassade uppgifter kan betyda att det inom studierna förekommer uppgifter som utförs på den egna arbetsplatsen inom småbarnspedagogik. Därtill ingår handledd praktik. Vi har antagning till flerformsutbildning 2024, 2025 och 2026.

Till utbildningen finns ett nätverk av övningsdaghem i Svenskfinland knutet. I övningsdaghemmen arbetar utbildade handledare. Övningsdaghemmen förser utbildningen med praktikplatser och förstärker kvaliteten på utbildningen av lärare inom småbarnspedagogik.

Närstudier i Vasa ordnas i medeltal en till två gånger per termin, 2–3 dagar per tillfälle. Alla studerande ska delta i närstudierna eftersom dessa inte kan ersättas med andra studiesätt. I studerandes vardag förekommer förutom undervisning också grupparbeten samt olika läs- och skrivuppgifter.

Du som utexamineras från utbildningen blir behörig lärare inom småbarnspedagogik och behörig förskollärare genom din pedagogie kandidatexamen. Genom att senare fortsätta studera till pedagogie magisterexamen förbereder du dig för det framtida arbetslivet och dess mer krävande arbetsuppgifter och får behörighet för jobbet som daghemsföreståndare eller forskarstudier.

Omfattning

180 sp / 3 år

Ort

Nätbaserad, Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13-27.3.2024 kl. 15.00

Sök in

Ansökan är öppen 13-27.3.2024 kl. 15.00.

Du som lärare inom småbarnspedagogik i arbetslivet

De flesta lärare inom småbarnspedagogik arbetar antingen kommunalt eller på inom den privata sektorn, främst på daghem men också på familjedaghem eller som förskollärare i grundskolor. Utöver lek och daglig verksamhet hör även musik-, rörelse- och språkstimulerande aktiviteter till arbetet inom småbarnspedagogiken, liksom olika studiebesök som stöder barns lärande. Tack vare stor efterfrågan på speciellt svenskspråkiga lärare inom småbarnspedagogik är arbetsutsikterna i branschen utmärkta. I detta människonära yrke får du göra stor skillnad i barns liv – varje dag.

Bonus: För intresserade pedagogie kandidater erbjuder Åbo Akademi en fortsättning till pedagogie magister inom småbarnspedagogik.

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa

E-post

fpv-studieradgivare@abo.fi