Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för behörighetsgivande studier för klasslärare, 60 sp

Antagningsgrunder för behörighetsgivande studier för klasslärare, 60 sp

Hur kan jag bli antagen till behörighetsgivande studier för klasslärare?

Ansökan är öppen i särskild e-blankett 13–27.3.2024 kl. 15.00.

Studierna riktar sig till dig som:

  1. har behörighet som ämneslärare eller
  2. är pedagogie magister och har avlagt behörighetsgivande pedagogiska studier för lärare.

Antagna studerande avlägger studierna med existerande grupper vid fakulteten. De fristående studierna i grundskolans ämnen och ämneshelheter omfattar totalt 60 sp. Studierätt ges för två år, men studierna kan avläggas på ungefär ett kalenderår.

Gemensamt antagningsförfarande för sökande 2024

  1. Om antalet behöriga sökande är fler än tio, deltar samtliga sökande i det gemensamma ÅA-provet. Sökande rangordnas på basen av resultatet i det gemensamma ÅA-provet, och de tio med högst poäng går vidare till andra skedet. Om antalet behöriga sökande är tio eller färre går de direkt vidare till andra skedet.
  2. Poängräkning på basis av betyg i den examen som ligger som grund för ansökan. Poängen räknas enligt vägt medeltal. Betyget relateras till en skala där max. är 30 poäng. Ett betyg med medeltalet 3,5 med betygsskalan 1-5 ger [(3,5 x 30/5) = 21]. Vitsordet GK motsvarar vitsordet 3 på den 5-gradiga skalan. Vitsordet MVG motsvarar vitsordet 4 på den 5-gradiga skalan.
  3. Vid behov av ytterligare gallring (om fler personer har samma betygspoäng) beaktas motivationsbrev baserat på frågor i ansökningsblanketten.

Poängräkningen i antagningens andra skede görs på basis av magisterbetyg.

Alla sökande inlämnar motivationsbrev men detta beaktas endast för sökande som placerar sig på poänggränsen och som har samma betygspoäng. Motivationsbrevet skrivs in i ansökningsblanketten.

Språkkrav

För studier vid Åbo Akademi krävs språklig behörighet i svenska. Man kan uppvisa språklig behörighet på många olika sätt, som finns detaljerat beskrivna på vår webbplats.

Urvalsprov

Urvalsprovet ordnas 3.6.2024 kl. 10.00-12. Sökande till de fristående behörighetsgivande studierna deltar i urvalsprovet i Vasa, Academill. Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egna bärbara dator. Mer info hittas på Åbo Akademis sidor om det gemensamma urvalsprovet.

Antal studieplatser och besked om antagning

År 2024 antar fakulteten två studerande till fristående behörighetsgivande klasslärararstudier. Sökande som har fått besked om antagning till studierna bör inom den tid som anges i svarsbrevet bekräfta mottagande av studieplatsen. Man kan bara ta emot en fristående behörighetsgivande studierätt per läsår vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

SORA-lagstiftning

Notera att studierna omfattas av SORA-lagstiftningen.

Uppdaterad 9.11.2023