Skriv här det du söker efter!

Magisterprogram i statsvetenskap (Vasa)

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

20.3 - 3.4.2019

Magisterprogram i statsvetenskap (Vasa), statskunskap med masskommunikation

 

En politices magisterexamen ger dig goda förutsättningar att sköta utmanande arbetsuppgifter som kräver samhällsvetenskapliga baskunskaper och analytisk förmåga. Inom utbildningen fördjupar du dina kunskaper ytterligare i huvudämnet och tillämpar vetenskapligt tänkande och vetenskapliga metoder. Du erhåller bred kännedom om samhället, dess aktörer och processer. Studierna ger dig färdigheter som är attraktiva för en nationell och internationell arbetsmarknad, såsom språkkunskaper, god förmåga till kommunikation, samarbetsförmåga samt kritiskt, självständigt och kreativt tänkande.

Antagningsgrunder

Karriärmöjligheter

Utexaminerade politices magistrar placerar sig inom t.ex. media, statsförvaltning, utrikesförvaltning, bankväsendet och organisationer. Utbildningen ger dig en expertis inom det samhällsvetenskapliga området.

”Fördjupa dig i samhällets strukturer genom dina egna hjärtefrågor i en stark gemenskap. En flexibel och berikande utbildning där diskussion alltid uppmuntras.” Sonja Rodén

Bild på studerande

Kontakta oss

Åbo Akademi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Strandgatan 2
65100 Vasa

studierfse@abo.fi