Skriv här det du söker efter!

Antagna till Åbo Akademi 2020

Antagna till Åbo Akademi 2020

Antagningsresultaten för gemensam ansökan 2020 publicerades 15.7 via studieinfo.fi. Sammanlagt har 1 334 personer antagits via gemensam ansökan till Åbo Akademi. I år ansökte 4 033 personer om studierätt via gemensam ansökan (sammanlagt 5 903 ansökningar).

En sökande får information om sin ansökan genom att logga in i den nationella portalen studieinfo.fi (Min studieinfo). Alla sökande kommer också att få ett besked (elektroniskt) via utbildningsstyrelsens studieinfo-tjänst. Via sidorna kan man ta emot sin studieplats och skriva in sig för läsåret 2019-2020. Om du har frågor om antagningen, ta kontakt med studentexpeditionen via chatten eller per e-post: studinfo@abo.fi, så hjälper vi dig!

Deadline för att ta emot studieplatsen som beviljats per 15.7 är 22.7 kl. 15.00.

Reservplatstilldelningen fortsätter till 3.8 vilket gör att antalet antagna ännu kan komma att ändra något.

 

Vi önskar alla våra nya studerande en trevlig sommar och ser fram emot att träffa er i höst!

 

Statistik

 

Totala mängden sökande i gemensam ansökan 1 & 2

Totala antalet ansökningar Antal sökande i första preferens Antal första­­­gångs­­­sökande Antagna 16.7 Antal platser
Åbo Akademi – ansökningar 5 903 1 986 4 487 1 334 1 464
Antalet enskilda sökande (om olika än antalet ansökningar) 4 033 2 942

Antagning till grundexamen (kandidat eller kandidat+magister)

Ansökningsmål / Utbildningslinje: Antal sökande Antal sökande i första preferens Antal första­­gångs­­sökande Antagna 28.6 Antal platser
Allmän och vuxenpedagogik 66 13 46 19 20
Biovetenskaper 206 69 178 45 45
Datateknik 143 46 117 41 40
Datavetenskap 127 33 88 32 30
Ekonomi 903 146 808 100 99
Engelska språket och litteraturen 105 32 86 20 20
Farmaci 124 43 89 26 30
Finska språket och litteraturen 21 7 18 7 9
Franska språket och litteraturen 22 5 20 6 7
Hälsovetenskaper 74 18 61 33 30
Kemi- och processteknik 127 20 114 43 50
Klasslärare 248 82 212 75 70
Kultur, historia och filosofi 204 55 172 71 70
Logopedi 144 63 105 17 17
Naturvetenskaper (geologi) 35 4 32 10 10
Naturvetenskaper (matematik, fysik, kemi) 92 17 79 30 30
Psykologi 406 230 282 20 20
Ryska språket och litteraturen 15 3 13 3 5
Rättsnotarie 341 104 244 25 25
Samhällsvetenskaper (Vasa) 121 16 107 19 18
Samhällsvetenskaper (Åbo) 418 108 371 81 79
Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap 26 12 15 2 20
Småbarnspedagogik 114 33 94 38 60
Socialvetenskaper 135 39 112 26 25
Speciallärare 143 41 119 37 30
Språkbad: Klasslärare 57 13 45 14 20
Språkbad: Småbarnspedagogik 29 6 20 6 20
Svenska språket 51 10 41 14 14
Teologi 45 14 27 21 22
Tyska språket och litteraturen 24 5 22 8 9

 

 

Antagning till magisterprogram:

Ansökningsmål / Magisterprogram: Antal sökande Antal sökande i första preferens Antagna 28.6 Antal platser
Biovetenskaper 8 2 2 3
Engelska språket och litteraturen 9 6 2 5
Informationsteknologi, datavetenskap 5 2 1 5
Informationsteknologi, datateknik 5 3 2 5
Utrikeshandel och kommersiell juridik 16 7 8 8
Kemi- och processteknik 9 1 1 6
Energiteknik (Vasa) 24 22 16 15
Kultur, historia och filosofi 10 5 3 20
Företagsekonomi 113 66 46 42
Läkemedelsutveckling med medicinsk teknologi 15 6 11 14
Pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning 48 41 36 35
Socialvetenskaper 25 20 15 15
Matematik, fysik, kemi och geologi 7 5 0 7
Franska språket och litteraturen 2 1 0 5
Svenska språket 2 1 1 5
Tyska språket och litteraturen 6 5 2 5
Finska språket 3 2 2 5
Teologi 10 8 7 12
Hälsovetenskaper 42 30 21 20
Statsvetenskap (Vasa) 10 4 2 5
Statsvetenskap (Åbo) 49 37 18 20
Ryska språket och litteraturen 9 9 6 6
Samhällsanalys 14 7 8 10

 

Antagning till internationella magisterprogram:

Ansökningsmål / Magisterprogram: Antal sökande Antal sökande i första preferens Antagna 28.6 Antal platser
Governance of Digitalization 115 51 34 31
Master’s Degree Programme in Biomedical Imaging 38 12 20 24
Master’s Degree Programme in Information Technology, Computer Engineering 151 40 27 30
Master’s Degree Programme in Information Technology, Computer Science 127 20 24 30
Master’s Degree Programme in International Law and Human Rights 117 87 39 42
Master’s Degree Programme in Social Exclusion 64 39 24 36
Master’s Degree Programme in Social Exclusion 26 3 2 3
Master’s Degree Programme in Sustainable Chemical and Process Engineering 62 42 20 27
Peace, Mediation and Conflict Research (PEACE) (Vasa) 117 79 38 20
Teaching and Learning (TLearn) (Vasa) 79 36 21 20

 

Förutom gemensam ansökan har studerande antagits till Åbo Akademi för studier som inleds hösten 2020 via olika separata ansökningar (bl.a. ansökan på basis av studier vid öppna universitet och ansökan om överflyttning).

 

 

Uppdaterad 17.7.2020