Skriv här det du söker efter!

Antagna till Åbo Akademi 2019

Antagningsresultaten för gemensam ansökan 2019 publiceras 28.6 via studieinfo.fi. Sammanlagt har 953 personer antagits via gemensam ansökan till Åbo Akademi. I år ansökte 2810 personer om studierätt via gemensam ansökan (sammanlagt 3980 ansökningar).

En sökande får information om sin ansökan genom att logga in i den nationella portalen studieinfo.fi (Min studieinfo). Alla sökande kommer också att få ett besked (elektroniskt) via utbildningsstyrelsens studieinfo-tjänst. Via sidorna kan man ta emot sin studieplats och skriva in sig för läsåret 2019-2020. Om du har frågor om antagningen, ta kontakt med studentexpeditionen via chatten eller per e-post: studinfo@abo.fi, så hjälper vi dig!

Deadline för att ta emot studieplatsen som beviljats per 28.6 är 8.7 kl. 15.00.

Reservplatstilldelningen fortsätter till slutet av juli vilket gör att antalet antagna ännu kan komma att ändra något.

 

Vi önskar alla våra nya studerande en trevlig sommar och ser fram emot att träffa er i höst!

 

Totala mängden sökande i gemensam ansökan
Totala antalet ansökningar Antal sökande i första preferens Antal förstagångssökande Antagna 28.6 Antal platser
Åbo Akademi – ansökningar 3980 1483 3070 953 1044
Antalet enskilda sökande (om olika än antalet ansökningar) 2810 2103
Antagning till grundexamen (kandidat eller kandidat+magister)
Ansökningsmål/Utbildningslinje: Antal sökande Antal sökande i första preferens Antal förstagångssökande Antagna 28.6 Antal platser
Biovetenskaper 143 48 131 40 40
Speciallärare 139 36 120 25 25
Farmaci 101 36 75 25 25
Datavetenskap 124 37 96 22 20
Datateknik 146 48 125 21 20
Ekonomi 786 170 705 80 80
Kemi- och processteknik 108 31 94 45 45
Språkbad: småbarnspedagogik 18 5 12 4 20
Språkbad: klasslärare 61 13 51 17 20
Språk 143 49 120 57 60
Kultur, historia och filosofi 156 61 130 59 60
Ämneslärare i slöjdvetenskaper eller huslig ekonomi 22 14 10 11 24
Småbarnspedagogik 119 51 94 52 60
Logopedi 131 61 93 15 15
Klasslärare 239 85 210 62 60
Naturvetenskaper 88 28 78 41 40
Rättsnotarie 162 82 124 23 22
Psykolog 300 209 124 23 22
Socialvetenskaper 101 35 75 20 20
Teologi 48 17 34 21 22
Hälsovetenskaper 56 18 43 19 20
Samhällsvetenskaper (Åbo) 283 85 238 60 60
Samhällsvetenskaper (Vasa) 102 19 89 16 15
Allmän och vuxenpedagogik 36 5 27 7 17

 

 

Antagning till magisterprogram:
Ansökningsmål/Magisterprogram: Antal sökande Antal sökande i första preferens Antagna 28.6 Antal platser
Biovetenskaper 4 2 2 6
Engelska språket och litteraturen 5 5 1 5
Informationsteknologi, datavetenskap 12 1 1 2
Informationsteknologi, datateknik 14 10 3 2
Utrikeshandel och kommersiell juridik 11 3 2 10
Kemi- och processteknik 2 2 2 6
Energiteknik (Vasa) 30 27 21 15
Kultur, historia och filosofi 15 5 7 20
Företagsekonomi 100 65 43 40
Läkemedelsutveckling med medicinsk teknologi 9 4 7 10
Pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning 41 32 31 20
Socialvetenskaper 22 16 10 10
Matematik, fysik, kemi och geologi 5 5 3 8
Franska språket och litteraturen 4 3 1 5
Svenska språket 4 3 0 5
Tyska språket och litteraturen 1 1 1 5
Finska språket 3 1 1 5
Teologi 6 4 3 12
Hälsovetenskaper 29 22 20 20
Statsvetenskap (Vasa) 2 1 1 5
Statsvetenskap (Åbo) 32 19 24 20
Ryska språket och litteraturen 6 3 2 5
Samhällsanalys 11 6 5 10

 

Förutom gemensam ansökan har studerande antagits till Åbo Akademi för studier som inleds hösten 2019 via olika separata ansökningar (bl.a. till Engelskspråkiga magisterprogram och ansökan om överflyttning).

 

 

Uppdaterad 28.6.2019