Skriv här det du söker efter!

Antagna till Åbo Akademi 2018

Antagningsresultaten för gemensam ansökan publiceras 28.6 via studieinfo.fi. Sammanlagt har 905 personer antagits via gemensam ansökan till Åbo Akademi. I år ansökte 2756 personer om studierätt via gemensam ansökan (sammanlagt 3829 ansökningar).

En sökande får information om sin ansökan genom att logga in i den nationella portalen studieinfo.fi (Min studieinfo). Alla sökande kommer också att få ett besked (elektroniskt) via utbildningsstyrelsens studieinfo-tjänst. Via sidorna kan man ta emot sin studieplats och skriva in sig för läsåret 2018-2019. Om du har frågor om antagningen, ta kontakt med studentexpeditionen (e-post: studinfo@abo.fi) så hjälper vi dig!

Vi önskar alla våra nya studerande en trevlig sommar och ser fram emot att träffa er i höst!

 

Antagning till grundexamen (kandidat eller kandidat+magister)
Ansökningsmål/Utbildningslinje: Antal sökande Antal sökande i första preferens Antal förstagångssökande Antagna 28.6 Antal platser
Biovetenskaper 170 52 146 40 40
Speciallärare 119 37 95 25 25
Farmaci 109 34 84 25 25
Datavetenskap 119 35 106 22 20
Datateknik 112 39 99 21 20
Ekonomi 766 193 714 80 80
Kemi- och processteknik 97 19 81 31 45
Språkbad: barnträdgårdslärare 31 8 20 5 20
Språkbad: klasslärare 57 23 44 16 20
Språk 176 52 148 59 60
Kultur, historia och filosofi 146 71 126 58 60
Ämneslärare i slöjdvetenskaper eller huslig ekonomi 25 12 18 8 24
Barnträdgårdslärare 120 52 95 59 66
Logopedi 121 59 89 15 15
Klasslärare 225 64 189 52 52
Naturvetenskaper 95 21 82 41 40
Rättsnotarie 146 92 110 22 22
Psykolog 287 199 206 20 20
Socialvetenskaper 77 25 61 20 21
Teologi 24 6 18 13 22
Hälsovetenskaper 50 19 37 14 13
Samhällsvetenskaper (Åbo) 249 77 225 62 60
Samhällsvetenskaper (Vasa) 84 11 74 16 15
Allmän och vuxenpedagogik 39 16 28 15 17
TOTALT 3444 1216 2895 739 802

 

 

Antagning till magisterprogram:
Ansökningsmål/Magisterprogram: Antal sökande Antal sökande i första preferens Antagna 28.6 Antal platser
Biovetenskaper 4 4 2 6
Engelska språket och litteraturen 5 2 1 5
Informationsteknologi, datavetenskap 9 3 1 2
Informationsteknologi, datateknik 13 4 2 2
Utrikeshandel och kommersiell juridik 12 3 2 10
Kemi- och processteknik 8 2 1 6
Energiteknik (Vasa) 21 20 14 14
Kultur, historia och filosofi 13 9 8 20
Företagsekonomi 86 55 45 40
Läkemedelsutveckling med medicinsk teknologi 16 2 7 10
Pedagogiska vetenskaper och lärarutbildning 30 23 6 20
Socialvetenskaper 17 13 10 10
Matematik, fysik, kemi och geologi 8 3 2 8
Franska språket och litteraturen 2 1 0 5
Svenska språket 4 2 1 5
Tyska språket och litteraturen 7 5 2 10
Finska språket 3 2 1 5
Teologi 9 3 2 12
Hälsovetenskaper 34 26 20 20
Statsvetenskap (Vasa) 12 6 0 5
Statsvetenskap (Åbo) 44 26 25 20
Ryska språket och litteraturen 7 5 5 5
Samhällsanalys 21 9 9 10
TOTALT 385 228 166 250

 

Förutom gemensam ansökan har studerande antagits till Åbo Akademi för studier som inleds hösten 2018 via olika separata ansökningar (bl.a. till Engelskspråkiga magisterprogram och ansökan om överflyttning).

 

 

Uppdaterad 29.6.2018