Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo): nordisk gymnasieexamen

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo): nordisk gymnasieexamen

Antagning på basis av nordisk gymnasieexamen

Till utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo) har du möjlighet att bli antagen på basis av en nordisk gymnasieexamen eller på basis av urvalsprov.

Du är nordisk sökande och kan söka i den separata antagningen för Nordiska sökande om du har fått din skolutbildning i Danmark, Norge, Sverige, på Island eller på Färöarna på ett nordiskt språk.

Du bör också uppfylla Åbo Akademis språkkrav i svenska.

Som Nordisk sökande kan du söka till utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo) och bli beaktad på basis av betygspoäng, om du hinner avlägga din nordiska gymnasieexamen och lämna in en kopia på betyget senast 16.5.2023 kl. 15:00 (finsk tid).

Om du avlägger din gymnasieexamen våren 2023 och inte hinner lämna in en kopia på betyget senast 16.5.2023 kl. 15:00 (finsk tid), kan du inte beaktas i betygsantagningen (antagning på basis av nordisk gymnasieexamen). Istället kan du då delta i urvalsprovet och beaktas i urvalsprovsantagningen. I urvalsprovsantagningen kan du bli villkorligt antagen och lämna in ditt slutliga betyg senast 16.6.2023 kl. 15:00 (finsk tid). Vi rekommenderar också att du deltar i urvalsprovet, så att du kan beaktas i urvalsprovsantagningen, ifall dina betygspoäng inte räcker till för betygsantagning.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Nordiska sökande: Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo), politices kandidat och politices magister (3+2 år).

Antalet studieplatser är 5.

 

Här hittar du mera information om antagning på basis av en nordisk gymnasieexamen.

Här hittar du mera information om antagning på basis av urvalsprov.

Uppdaterad 1.11.2022