Skriv här det du söker efter!

Språkbadslärardagar 2022

De nationella språkbadslärardagarna i Åbo 30.3-31.3.2022

 

Åbo Akademi och Åbo stads språkbadsenheter har glädjen att bjuda in till språkbadslärardagar i Åbo våren 2022! Dagarna inleds ca kl. 12 på onsdag och avslutas ca kl. 15 på torsdag. I programmet ingår föreläsningar av både utländska och finländska föreläsare, ett flertal olika workshops samt besök till språkbadsdaghem och -skolor i Åbo. Mer information om evenemanget uppdateras på denna webbsida vartefter planeringen framskrider.

Språkbadslärardagarna är ett två dagar långt fortbildningsevenemang för alla lärare som arbetar i språkbad – från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen – och andra som är intresserade av någon form av undervisning på två språk. Förutom att evenemanget bjuder på intressanta föreläsningar och verkstäder så är syftet också att ge lärarna en möjlighet att träffas och nätverka över stadiegränserna. Också rektorer och daghemsföreståndare i språkbad är välkomna att ta del av programmet.

Uppdaterad 3.11.2021