Skriv här det du söker efter!

Program

Program

Program

Plats: Auditorium Armfelt, Åbo Akademis campus Arken, Fabriksgatan 2 

 

Onsdag 28.9.2022 

11.00-12.00 Registrering
12.00–12.20 Välkommen
Professor Siv Björklund, Åbo Akademi och rektor Henri Littunen, Luostarivuori skola, Martins enhet Åbo
Auditorium Armfelt
12.20–13.00 Avaimia toimivaan kielikylpyopetukseen Matka monikieliseksi sankariksi: Presentation av den nya språkbadshandboken
Rektor Ann-Sofi Pitkänen och speciallärare Merja Auramo, språkbadet vid Leppätien koulu i Sibbo
Auditorium Armfelt
13.00–14.15 Parallella workshops I
14.15–14.45 Kaffe
14.45–16.00 Parallella workshops II
16.00–17.00 Planning for Content and Language Integration in Immersion Classrooms
Professor Diane Tedick, University of Minnesota (föreläsning på distans)
Auditorium Armfelt
19.00 Middag
Restaurang Grand Börs, Köpmansgatan 6

 

Torsdag 29.9.2022 

09.00–12.00 Besök i språkbadsdaghem och skolor

Kerttulin päivähoitoyksikkö, Klockringaregatan 6
Luostarivuori skola, Martins enhet, Silversmedsgränd 2
Klosterbackens skola åk 7-9, Klostergatan 13

12.00–13.00 Lunch
Arken, Fabriksgatan 2
13.00–13.15 Aktuellt från Svenska nu
Programkoordinator Liisa Suomela
Auditorium Armfelt
13.15–14.15 Språk‐ och kunskapsutvecklande arbete inom olika ämnesområden
Professor Caroline Liberg, Uppsala universitet
Auditorium Armfelt
ELLER
Stötta, stimulera och observera barns strävan att bli flerspråkiga 
P
rofessor Ann-Katrin Svensson, Åbo Akademi
Auditorium Helikon
14.15–14.45 Avslutande språkbadshälsningar från Åbo Akademi
P
rofessor i språkbad och flerspråkighet, Siv Björklund
Auditorium Armfelt
14.45 Kaffe

Uppdaterad 26.9.2022