Skriv här det du söker efter!

Språkbadslärardagar 2022

Språkbadslärardagar 2022

Program för daghemsföreståndare och rektorer i språkbad

Torsdag 29.9.2022 

Plats: salen Saussure i Arken, Fabriksgatan 2

 

10.00–12.00 Diskussionstillfälle för daghemsföreståndare och rektorer i språkbad: Hur skall jag leda min språkbadsenhet?

  • vad behöver min personal 
  • vad behöver mina elever 
  • hur skall jag samarbeta med föräldrarna 
  • vilken betydelse har skolkulturen för målet att nå funktionell flerspråkighet  

Diskussionstillfället leds av språkbadsrektor Ann-Sofi Pitkänen och speciallärare i språkbad Merja Auramo från Leppätien koulu i Sibbo, samt professor i språkbad och flerspråkighet Siv Björklund från Åbo Akademi.  

12.00–13.00  Lunch
13.00–15.00 Möjlighet att delta i språkbadslärardagarnas eftermiddagsprogram

Uppdaterad 25.8.2022