Skriv här det du söker efter!

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Annika Peltoniemi, språkbadskoordinator, Åbo Akademi (ordf.)
annika.peltoniemi(at)abo.fi

Siv Björklund, professor i språkbad, Åbo Akademi
siv.bjorklund(at)abo.fi

Jessica Hannonen, språkbadslärare, Luostarivuoren koulu, Martin yksikkö
jessica.jalanne(at)turku.fi

Teija Jalanne, språkbadslärare, Luostarivuoren koulu
teija.jalanne(at)turku.fi

Petra Salminen, språkbadslärare, Luostarivuoren koulu, Martin yksikkö
petra.salminen(at)turku.fi

Jessica Smulter, utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi
jessica.smulter(at)abo.fi

Carina Österåker, utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi
carina.osteraker(at)abo.fi

Uppdaterad 4.11.2021