Skriv här det du söker efter!

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Annika Peltoniemi, språkbadskoordinator, Åbo Akademi (ordf.)
annika.peltoniemi@abo.fi

Riikka Paloluoma, tf språkbadskoordinator, Åbo Akademi
riikka.paloluoma@abo.fi

Siv Björklund, professor i språkbad, Åbo Akademi
siv.bjorklund@abo.fi

Jessica Hannonen, språkbadslärare, Luostarivuoren koulu, Martin yksikkö
jessica.jalanne@edu.turku.fi

Teija Jalanne, språkbadslärare, Luostarivuoren koulu
teija.jalanne@edu.turku.fi

Petra Salminen, språkbadslärare, Luostarivuoren koulu, Martin yksikkö
petra.salminen@edu.turku.fi

Jessica Smulter, utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi
jessica.smulter@abo.fi

Carina Österåker, utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi
carina.osteraker@abo.fi

Uppdaterad 25.8.2022