Skriv här det du söker efter!

Småbarnspedagogik och förskola

Småbarnspedagogik och förskola

Småbarnspedagogik och förskola

Det här materialet är sammanställt inom projektet Stigar- med lärkraft mot en hållbar livsstil som är ett utvecklingsprojekt inom hållbar utveckling. Projektet är finansierat av utbildningsstyrelsen och utförs i fyra kommuner. Programmet genomförs under tidsperioden 2020-2021 i samarbete med daghem och skolor.

Hållbar utveckling: Keke: Hållbar utveckling i daghemmet 

Earth hour: Earth hour

Uppdaterad 15.2.2021