Skriv här det du söker efter!

Småbarnspedagogik och förskola

Småbarnspedagogik och förskola

Teman om hållbarhet inom småbarnspedagogik och förskola

Det här materialet är sammanställt inom projektet Stigar- med lärkraft mot en hållbar livsstil som är ett utvecklingsprojekt inom hållbar utveckling. Projektet är finansierat av utbildningsstyrelsen och utförs i fyra kommuner. Programmet genomförs under tidsperioden 2020-2021 i samarbete med daghem och skolor.

Bonden i förskolan: Temabank

Hållbar utveckling: Keke: Hållbar utveckling i daghemmet 

Grönt flagg: Vihreä lippu.fi/sv

Natur och Miljö: Naturskola med material för pedagoger

Martha förbundet: Guide för daghemspersonal – Giftfritt dagis

Skärgårdshavets biosfärområde: Biosfärområde

WWF: Förskola WWF

Earth hour: Earth hour

UNICEF:s barnkonvention: Barnkonventionen i korthet

Avfallshantering:


Film

Jordbruk: Farmertime in Finland


Presentationer från utbildningstillfällen

Socialt välmående: Resiliensverkstaden 2 Småbarnsped

Uppdaterad 27.4.2021