Skriv här det du söker efter!

Projektet Stigar – med lärkraft mot en hållbar livsstil finansierades av Utbildningsstyrelsen. Projektet inleddes hösten år 2020 och avslutades 2021. Projektets syfte var att skapa en lärstig för hållbar livsstil från småbarnsfostran till andra stadiet som ska utgå från att eleverna erbjuds en mera jämlik undervisning inom hållbarhet. Ämneskunskapen i projektet relaterades till de tre olika delområden ekologisk, ekonomisk och social hållbar livsstil inom hållbar utveckling. För att hämta mera information klicka på de olika balkarna.

Målet med projektet var att stöda lärarnas/ pedagogernas arbete inom hållbar livsstil i sin egen undervisning och handleda kommunerna att planera och skapa en progressiv lärstig inom hållbarhet. Materialet som deltagarkommunerna producerat hittas i denna digitala portal. Det digitala materialet är ordnat enligt stadium och delområden och kan utgöra stöd för andra lärare i andra kommuner. Materialet ska inspirera läsaren inom naturvetenskap och hållbar utveckling som utgår från läroplanens lärområden.

Programhelhet:

2020 Modul 1: Kartläggningen – nuläget, möjligheter och utvecklingsbehov

2021 Modul 2: Lärstigar – lärarens professionella utveckling

2021 Modul 3: Hållbar livsstil – en lokal läroplan med progression

2021 Modul 4: Stigar – den digitala materialportalen

Vi riktar ett stort tack till lärarna som delat sina lärstigar inom projektets ramar. Kommunerna som bidragit med material till Stigar är följande:

  • Helsingfors
  • Kimitoön
  • Pargas
  • Vörå

"Den största utmaningen under 2000-talet är att göra det abstrakta begreppet hållbar utveckling till verklighet för alla världens människor."

Kfi Annan

Uppdaterad 3.3.2023