Skriv här det du söker efter!

Projektet Stigar – med lärkraft mot en hållbar livsstil finansieras av Utbildningsstyrelsen. Projektet inleddes hösten år 2020 och pågår ännu. Projektets syfte är att skapa en lärstig för hållbar livsstil från småbarnsfostran till andra stadiet som ska utgå från att eleverna erbjuds en mera jämlik undervisning inom hållbarhet. Ämneskunskapen i projektet relateras till de tre olika delområden ekologisk, ekonomisk och social hållbar livsstil inom hållbar utveckling. För att hämta mera information klicka på de olika balkarna.

Målet med projektet är att stöda lärarnas/ pedagogernas arbete inom hållbar livsstil i sin egen undervisning och handleda kommunerna att planera och skapa en progressiv lärstig inom hållbarhet. Materialet som deltagarkommunerna producerar kommer att hittas i denna digitala portal. Det digitala materialet är ordnat enligt stadium och delområden och kan utgöra stöd för andra lärare i andra kommuner. Materialet ska inspirera läsaren inom naturvetenskap och hållbar utveckling som utgår från läroplanens lärområden.

Programhelhet:

2020 Modul 1: Kartläggningen – nuläget, möjligheter och utvecklingsbehov

2021 Modul 2: Lärstigar – lärarens proffessionella utveckling

2021 Modul 3: Hållbar livsstil – en lokal läroplan med progression

2021 Modul 4: Stigar – den digitala materialportalen

Vi riktar ett stort tack till lärarna som delat sina lärstigar inom projektets ramar. Kommunerna som bidragit med material till Stigar är följande:

  • Helsingfors
  • Kimitoön
  • Pargas
  • Vörå

"Den största utmaningen under 2000-talet är att göra det abstrakta begreppet hållbar utveckling till verklighet för alla världens människor."

Kfi Annan

Uppdaterad 3.5.2022