Skriv här det du söker efter!

Om Åbo Akademis alumnnätverk

Om Åbo Akademis alumnnätverk

 

Via Åbo Akademis alumnnätverk håller du dig informerad om akademin, om vår forskning och utbildning, och om verksamhet och evenemang som riktar sig till dig som alumn. Du kan också välja att själv engagera dig på olika sätt. Du blir helt enkelt en del av expertnätverket kring akademin. Att gå med i alumnnätverket kostar ingenting.

Inbjudningar till evenemang

Via nätverket har du möjlighet att få inbjudningar till evenemang av olika slag. Det kan handla om alumnevenemang och återträffar, evenemang i anslutning till karriärutveckling, öppna föreläsningar m.m.

Bli mentor för en studerande

Mentorprogrammet KarriärKontakt sammanför alumner och studerande i slutskedet av studierna i diskussioner som kretsar kring arbete och karriärval. Som mentor gör du en ovärderlig insats för en ung människa, samtidigt som du får nya infallsvinklar på din egen kompetens och tillfälle att reflektera över dina erfarenheter. Läs mera om mentorprogrammet.

Bli karriärföreläsare

Som alumn kan du spela en viktig roll för våra studerande genom att berätta om dina erfarenheter och lärdomar från arbetslivet. Det kan t.ex. handla om att delta i karriärtillfällen som ordnas av våra ämnen och enheter eller om evenemang som arrangeras av ämnes- och alumnföreningarna.

Inspirera till studier

Du har också möjlighet att hjälpa blivande studerande att välja utbildning. Genom att delta i intervjuer eller rekryteringskampanjer kan du bidra med ett perspektiv som sträcker sig bortom studierna och studielivet. Du kan ge ett ansikte åt framtiden och arbetslivet.

Nyhetsbrev

E-brevet Alumninytt från Åbo Akademi utkommer ungefär en gång i månaden under terminerna. Brevet innehåller nyheter om akademin, vår forskning och utbildning och om evenemang och annat som berör dig som alumn.

 

Klickknapp med glada människor
Så här går du med i alumnnätverket.

Uppdaterad 9.9.2020