Skriv här det du söker efter!
Mentor-adeptdiskussion.

Mentorprogrammet KarriärKontakt

Mentor-adeptdiskussion.

Mentorprogrammet KarriärKontakt

Har du kunskap och erfarenheter att dela med dig av? Vill du stöda en ung människa och samtidigt utveckla dig själv genom att bli mentor?

Inom Åbo Akademis mentorprogram KarriärKontakt söker vi nu alumner som vill fungera som mentorer för svenskspråkiga studerande som är i slutskedet av studierna och som behöver diskutera de frågor man ställs inför när man är på väg ut i arbetslivet.

Programmets tidtabell och uppbyggnad

Nästa programomgång äger rum från november 2024 till och med april 2025. Huvuddelen av programmet genomför mentor och adept på tumanhand. Programkoordinatorerna ordnar introduktion inför programmet och stöd under programmets gång.

 • Mentoransökan är öppen till och med den 22 september 2024. Ansök här.
 • Mentor–adeptparen bildas under hösten 2024
 • Programmet startar i november 2024 och pågår till och med april 2025
 • Paren träffas ungefär en gång per månad under programperioden
 • Initiativ till träffar och diskussionsämnen tas av adepten
 • Varje mentor–adeptpar har frihet att utforma sina egna träffar och arbetssätt
 • Programorganisatörerna stöder mentorparen under hela programmets gång. Som stöd ordnas exempelvis tre gemensamma träffar för alla mentorparen och varje par får också en egen handbok till sitt förfogande.

Mentorskap är en förtrolig relation där en äldre och mera erfaren person, mentorn, delar med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter för att hjälpa en yngre person att utvecklas både professionellt och socialt.

Vem kan bli mentor?

En mentors uppgift är fungera som diskussionspartner, bollplank och inspiratör.
En god mentor

 • är beredd att dela med sig av sin tid, sina kontakter och sina erfarenheter
 • är intresserad av människor
 • är en god lyssnare och inspiratör
 • bidrar med ärlig och konstruktiv feedback som hjälper adepten till att reflektera över sin situation och finna sina egna lösningar

Vad får du ut av att vara mentor?

Det är givande att vara mentor. Samtidigt som du ger din adept värdefull arbetslivsförberedande kunskap får du själv

 • nya berikande erfarenheter och nya kontakter
 • insikter i hur dagens unga tänker
 • möjlighet att delta i en meningsfull verksamhet där du stödjer en ung människa i hennes väg ut i arbetslivet
 • möjlighet att själv utvecklas som ledare, expert och medmänniska

Eller som Annika Sundbäck-Lindroos, en av våra tidigare mentorer, konstaterade var mentorskapet för henne en mycket nyttig process med ökad självkännedom som följd. Läs Annikas tankar om mentorskapet.

Anmäl dig som mentor

Nu söker vi mentorer till nästa omgång av KarriärKontakt som startar i november 2024.
Vill du hjälpa en ung ÅA-studerande att utvecklas både professionellt och socialt? Vill du använda din erfarenhet till att hjälpa en student som är intresserad av din bransch att finna svar på frågor som rör karriär och arbetsliv, eller varför inte livet i stort?

Anmäl dig som mentor senast den 22.9.2024 via denna länk.

 

Uppdaterad 13.6.2024