Skriv här det du söker efter!
Mentor-adeptdiskussion.

Mentorprogrammet KarriärKontakt

Mentor-adeptdiskussion.

Mentorprogrammet KarriärKontakt

Har du kunskap och erfarenheter att dela med dig av? Vill du stöda en ung människa och samtidigt utveckla dig själv genom att bli mentor?

Inom Åbo Akademis mentorprogram KarriärKontakt söker vi just nu alumner som vill fungera som mentorer för studerande som är i slutskedet av studierna och som behöver diskutera de frågor man ställs inför när man är på väg ut i arbetslivet. Programmet genomförs i samarbete med föreningen Åbo Akademis Alumner rf.

Programmets tidtabell och uppbyggnad

Nästa programomgång genomförs under läsåret 2022–23. Huvuddelen av programmet genomför mentor och adept på tumanhand. Programkoordinatorerna ordnar introduktion inför programmet och stöd under resans gång.

 • Mentor–adeptparen bildas under våren/sommaren och början av hösten.
 • Programmet startar i september och pågår under hela läsåret.
 • Paren träffas ungefär en gång per månad under programperioden
 • Initiativ till träffar och diskussionsämnen tas av adepten.
 • Varje mentor–adeptpar har frihet att utforma sina egna träffar och arbetssätt
 • För att stöda deltagarna i att genomföra programmet ordnas tre–fyra gemensamma träffar under årets gång
 • Programmet avslutas i maj.

Mentorskap är en förtrolig relation där en äldre och mera erfaren person, mentorn, delar med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter för att hjälpa en yngre person att utvecklas både professionellt och socialt.

Vem kan bli mentor?

En mentors uppgift är fungera som diskussionspartner, bollplank och inspiratör. En god mentor

 • är beredd att dela med sig av sin tid, sina kontakter och sina erfarenheter
 • är intresserad av människor och har god kommunikationsförmåga
 • är en god lyssnare och inspiratör
 • bidrar med ärlig och konstruktiv feedback som hjälper adepten till att reflektera över sin situation och finna sina egna lösningar

Vad får du ut av att vara mentor?

Det är givande att vara mentor. Samtidigt som du ger din adept värdefull arbetslivsförberedande kunskap får du själv

 • nya berikande erfarenheter och nya kontakter
 • insikter i hur dagens unga tänker
 • tillfredställelsen i att stöda en ung människa och följa hennes utveckling
 • möjlighet att själv utvecklas som ledare, expert och medmänniska

Eller som Annika Sundbäck-Lindroos, en av våra tidigare mentorer, konstaterade var mentorskapet för henne en mycket nyttig process med ökad självkännedom som följd. Läs Annikas tankar om mentorskapet.

Anmäl dig som mentor

Nu söker vi mentorer till nästa omgång av KarriärKontakt som startar i månadsskiftet september/oktober. Vill du hjälpa en ung ÅA-studerande att utvecklas både professionellt och socialt? Vill du använda din erfarenhet till att hjälpa en student som är intresserad av din bransch att finna svar på frågor som rör karriär och arbetsliv, eller varför inte livet i stort?

Anmäl dig som mentor här.

Föreningen Åbo Akademis Alumner rf:s logotyp

 

 

Programmet genomförs i samarbete med föreningen Åbo Akademis Alumner rf.

Uppdaterad 28.4.2022