Skriv här det du söker efter!

Gå med i en alumnförening

Föreningen Åbo Akademis Alumner

Föreningen Åbo Akademis Alumner rf:s logotyp

Föreningen Åbo Akademis Alumner är Åbo Akademis och Åbo Akademis Studentkårs egen alumnförening. Den är öppen för alla som har studerat eller arbetat vid akademin, liksom för den som bara annars gillar Åbo Akademi. Föreningen ordnar bl.a. Brahebal, alumnresor, deltar i arrangemangen av mentorprogrammet KarriärKontakt för Åbo Akademis studerande, delar ut Akademikerpriset samt stöder olika alumninitiativ vid akademin. Årsavgiften är 20 euro. Läs mera om föreningen.

 

Ämnesmässiga alumnföreningar

Förutom föreningen Åbo Akademis Alumner finns det ett flertal alumnföreningar som är bundna till en visst ämne eller en viss utbildning.

Alumniföreningen för ÅA:s samhällsvetare
Alumnipuls – alumnförening vid Åbo Akademi för svenskspråkiga psykologer i Finland
ASG – Axels och Stinas gamyler – alumnförening för diplomingenjörer och magistrar i kemi
Brahe Ärkedjäknar (BÄD) – Studentkören Brahe Djäknar stödförening
Eternellerna – kamratförening för alla som tidigare sjungit Florakören
Laga kraft – studentföreningen Stadgas alumnförening för utexaminerade rättsnotarier
Politiwas – alumnföreningen för tidigare medlemmar i Politivas och Katharsis
Senior-Akademiingenjörerna –  en sammanslutning för pensionerade Åbokemister
Teologiska studentföreningens alumnverksamhet – för teologer från Åbo Akademi
Österbottniska nationens alumnverksamhet – för tidigare medlemmar i Österbottniska nationen vid Åbo Akademi

Uppdaterad 19.3.2024