Skriv här det du söker efter!

Cilla Nyman

Cilla Nyman

Cilla Nyman

Utbildningsplanerare 

vid CLL

Centret för livslångt lärande

cilla.nyman@abo.fi

Tfn +358 504285615

Forskningsprofil