Looking for something specific? Use our search engine!

Oodi – Samverkan mellan Navigatorer och utbildning

Oodi – Samverkan mellan Navigatorer och utbildning

Time

1.3.2024–30.11.2026

Project coordinator

Åbo Akademi University

Other partners

 • HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Budget

  846 282 euros

  Åbo Akademi University’s part of the budget

  279 463 euros (33%)

  I projektet Oodi – Samverkan mellan Navigatorer och utbildning – stärks och utvidgas samarbetet mellan utbildningsaktörer och Navigatorer. Pro- jektet utvecklar nya gemensamma verksamhetsmodeller för att nå särskilt välkomna grupper samt stöda unga vuxnas övergångar, deltagande och engagemang i utbildning.

  EU-finansieringen möjliggör ett nytt slags utvecklingssamarbete mellan Navigatorer, läroanstalter och högskolor, för att hitta lösningar till utmaningar kring unga vuxnas deltagande i utbildning. Som resultat förväntas verksamhetsmodeller som kommer till nytta i det nationella utvecklingsarbetet inom kontinuerligt lärande.

  Projektet samarbetar nära med JOPPI – ESF+ samordningsprojektet för kontinuerligt lärande i Finland och med UF-centrets sektorsövergripande samservice-team.

  Contact us

  Camilla Stenbäck

  Education Planner 

  Centre for Lifelong Learning

  Linda Ahlbäck

  Education Planner 

  Centre for Lifelong Learning

  Cilla Nyman

  Education Planner 

  Centre for Lifelong Learning
  To the project page in the research portal of Åbo Akademi University