Skriv här det du söker efter!

Satu Laitila

Satu Laitila

Satu Laitila

Planerare

satu.laitila@abo.fi

Tfn +358 469201968

Forskningsprofil