Kirjoita tähän hakemasi!

Oodi – Samverkan mellan Navigatorer och utbildning

Oodi – Samverkan mellan Navigatorer och utbildning

Aika

1.3.2024–30.11.2026

Koordinaattori/Päätoteuttaja

Åbo Akademi

Yhteistyökumppanit

 • HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Rahoittaja

 • Närings-
 • trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
 • Budjetti

  846 282 €

  Åbo Akademin osuus budjetista

  279 463 € (33%)

  I projektet Oodi – Samverkan mellan Navigatorer och utbildning – stärks och utvidgas samarbetet mellan utbildningsaktörer och Navigatorer. Pro- jektet utvecklar nya gemensamma verksamhetsmodeller för att nå särskilt välkomna grupper samt stöda unga vuxnas övergångar, deltagande och engagemang i utbildning.

  EU-finansieringen möjliggör ett nytt slags utvecklingssamarbete mellan Navigatorer, läroanstalter och högskolor, för att hitta lösningar till utmaningar kring unga vuxnas deltagande i utbildning. Som resultat förväntas verksamhetsmodeller som kommer till nytta i det nationella utvecklingsarbetet inom kontinuerligt lärande.

  Projektet samarbetar nära med JOPPI – ESF+ samordningsprojektet för kontinuerligt lärande i Finland och med UF-centrets sektorsövergripande samservice-team.

  Ota yhteyttä

  Camilla Stenbäck

  Koulutussuunnittelija 

  Elinikäisen oppimisen keskus

  Linda Ahlbäck

  Koulutussuunnittelija 

  Elinikäisen oppimisen keskus

  Cilla Nyman

  Koulutussuunnittelija 

  Elinikäisen oppimisen keskus
  Projektin sivulle Åbo Akademin tutkimusportaalissa