Skriv här det du söker efter!

Linda Ahlbäck

Linda Ahlbäck

Linda Ahlbäck

Utbildningsplanerare 

Centret för livslångt lärande

linda.ahlback@abo.fi

Tfn +358 503833837

Forskningsprofil