Skriv här det du söker efter!

Ungdomsarbete 5-40 sp

Ungdomsarbete 5-40 sp

Studier vid Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi

Anmälningsinformation för läsåret 2021-2022

 

Studiehelheten på 40 sp är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia, Institutionen för hälsa och välfärd, och Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, läsåren 2021–2022 och 2022–2023. Kurserna bildar en flervetenskaplig helhet där studerande får ta del av forskning, lagstiftning, serviceformer och arbetsmetoder gällande ungdomar. Modulerna kan avläggas som helhet, men det är också möjligt att delta i enskilda kurser. Studierna är nätkurser och förlagda till nätplattformen Moodle och en del av dem har närstudier och handledningstillfällen virtuellt.

Målgrupp för studiehelheten är ungdomsarbetare, skolkuratorer, social- och hälsovårdspersonal samt övriga intresserade som arbetar med unga. Kurserna riktar sig även till studerande vid Åbo Akademi eller Yrkeshögskolan Novia. Arrangörens namn står inom parentes. Du anmäler dig på olika sätt beroende på om det är Yrkeshögskolan Novia (Novia) eller Åbo Akademi (ÅA) som arrangerar kursen.

Under läsåret 2021-2022 arrangeras ÅA:s kurser av Öppna Universitetet vid ÅA. Kurserna har begränsade deltagarplatser.

 

Modul 2, 20 sp (ordnas läsåret 2021-2022)

Modul 1, 20 sp (ordnas läsåret 2022-2023)

HÖSTEN 2022

VÅREN 2023

 

Så här anmäler du dig till de kurser som Novia arrangerar

Novia-studerande anmäler sig i Peppi. ÅA-studerande anmäler via blankett för JOO-studier 

Öppna YH-studerande via anmälningslänken: https://www.cllnovia.fi/oppna-yh-anmalning/

 

Så här anmäler du dig till de kurser som Åbo Akademi arrangerar

Öpu-kursdeltagare, Novia-studerande och ÅA-studerande anmäler sig via länken: https://www.abo.fi/opu-anmälan/

Obs! Anmälan öppnas för höstens ÅA-kurs 16.8.2021 kl. 8.00, för vårens ÅA-kurs fr o m 22.11.2021.

Terminsavgiften vid Öpu, ÅA är 50 euro per termin. Ingen avgift uppbärs av inskrivna, närvaroanmälda grundstuderande vid ÅA. JOO-avtal gäller inte för kurser inom öppna universitetet vid ÅA.

Kontaktpersoner

Yrkeshögskolan Novia, viceprefekt Eva Juslin, eva.juslin@novia.fi

Åbo Akademi, Öppna universitetet, utbildningsplanerare Charlotte Grägg, charlotte.gragg@abo.fi

Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, ämnesansvariga Pia Nyman-Kurkiala, pnyman@abo.fi

Uppdaterad 20.12.2021