Skriv här det du söker efter!

Ungdomsarbete 5-60 sp

Ungdomsarbete 5-60 sp

Kompetensgivande studier i ungdomsarbete vid Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi

Jobbar du för tillfället eller kommer du i framtiden att jobba med barn och unga? I så fall kan den kompetensgivande studiehelheten i ungdomsarbete vara någonting för dig. Kurserna bildar en mångvetenskaplig helhet där studerande får ta del av serviceformer och arbetsmetoder gällande ungdomar samt forskning och lagstiftning inom området.

Målgrupp för studiehelheten är ungdomsarbetare, skolcoacher, skolkuratorer, social- och hälsovårdspersonal samt övriga som är intresserade av att arbeta med unga. Studiehelheten är ett samarbete mellan YH Novia, Institutionen för hälsa och välfärd och Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Studiehelheten samverkar med UKM:s kompetenscenter på ungdomsområdet Nuoska – ungdomsarbete i skolor och läroanstalter, som bland annat utvecklar regionalt och nationellt anpassningsbara verksamhetsmodeller för ungdomsarbete i skolor och läroanstalter.

Modulerna kan avläggas som helhet, men det är också möjligt att delta i enskilda kurser. Studerande vid Åbo Akademi kan avlägga kurserna alternativt hela moduler som valfria studier eller som biämne inom kandidat-eller magisterexamina och studerande vid Novia kan avlägga studierna som valfria studier.

Följande kurser ingår i studiehelheten:

Modul 1, 20 sp (nätstudiehelhet)
 • Lagstiftning om barn och unga (ÅA)
 • Att främja ungas påverkningsmöjligheter (Novia)
 • Hälsofrämjande arbete med unga (ÅA)
 • Beroendeproblematik och behandlingsinsatser för unga (Novia)
Modul 2, 20 sp (nätstudiehelhet)
 • Ungdomars psykiska hälsa, 5 sp (ÅA)
 • Intercultural work among young people, 5 sp (Novia)
 • Psykosociala interventioner bland unga, 5 sp (ÅA)
 • Ungdom, kön och genussensitivt arbete, 5 sp (Novia)
Modul 3, 20 sp (nätstudier & praktik)
 • Praxismodeller i ungdomsarbete i skolor och läroanstalter, 5 sp (ÅA)
 • Funktionella metoder i arbetet med unga, 5 sp (Novia)
Valbara kurser inom Åbo Akademi (10 sp):
 • Praktik i ungdomsarbete, 5-10 sp (ÅA), endast för ÅA-studerande
 • Mångprofessionellt samarbete i skolkontext och hälsofrämjande elevvård, 5 sp (ÅA), endast för ÅA-studerande

 Läsåret 2023-2024

Sidan uppdateras. Information om kurserna och deras tidtabeller uppdateras i Studiehandboken och på den här webbsidan under sommaren 2023. 

Modul 2

UNG 2022 Ungdom, kön och genussensitivt arbete (5sp, Novia) Läs mera om kursen här.

 • Tidtabell: 11.10.– 31.12.2023
 • Lärare: Peter Edelsköld
 • Kontaktperson: information av kursen fås av Peter Edelsköld, peter.edelskold@novia.fi, kontaktperson vid YH Novia: Carolina Silin, carolina.silin@novia.fi

705308.0 Ungdomars psykiska hälsa (5sp, ÅA/Öpu, nätstudier) Läs mera om kursen i Studiehandboken.

 • Tidtabell: 30.10.–13.12.2023
 • Lärare: Jessica Hemberg
 • Kontaktperson: utbildningsplanerare Charlotte Grägg, e-post: Charlotte.gragg@abo.fi

705308.0 Ungdomars psykiska hälsa (5sp, ÅA/Öpu: arrangör Vasa sommaruniversitet, Jakobstad, närstudier) Läs mera om kursen i Studiehandboken. 

 • Tidtabell: 01.01.–31.07.2024
 • Lärare: Heikki Kurkiala
 • Kontaktperson: utbildningsplanerare Tina Martins, tina.martins@vasasommaruniversitet.fi, tfn +358447545781, kontaktperson vid ÅA/Öpu: utbildningsplanerare Charlotte Grägg, e-post: Charlotte.gragg@abo.fi

705317.0 Psykosociala interventioner bland unga (5sp, ÅA/Öpu, nätstudier), Läs mera om kursen i Studiehandboken. 

 • Tidtabell: 15.01.–10.03.2024
 • Lärare: Maria Dahlberg
 • Kontaktperson: utbildningsplanerare Charlotte Grägg, e-post: Charlotte.gragg@abo.fi

UNG 22003 Intercultural work among young people (5sp), Novia, Våren 2024

 • Tidtabell: 18.01.–15.03.2024
 • Obligatoriska online träffar: 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 15.02, 29.02, 07.03 kl. 16.15-17.45

Modul 3

UNG22005 Funktionella metoder i arbetet med unga (5sp) Novia, Våren 2024

 • Tidtabell: 19.03.–17.05.2024
 • Obligatoriska online träffar: 19.03, 26.03, 02.04, 09.04, 16.04, 23.04, 07.05 kl. 16.15-17.45

UV00CO31 Praxismodeller i ungdomsarbete i skolor och läroanstalter (5sp, ÅA, nätkurs, våren 2024), Läs mera om kursen i Studiehandboken.

 • Tidtabell: våren 2024
 • Lärare: Sofia Gylfe
 • Kontaktperson: ämnesansvariga Pia Nyman-Kurkiala, pnyman@abo.fi

 

Modul 3: Valbara kurser inom Åbo Akademi (10 sp)

UV00CO34 Mångprofessionellt samarbete i skolkontext och hälsofrämjande elevvård (5sp, ÅA, nätstudier), Läs mera om kursen i Studiehandboken.

 • Tidtabell: 22.4.– 31.5.2024
 • Lärare: Frida Gädda
 • Kontaktperson: ämnesansvariga Pia Nyman-Kurkiala, pnyman@abo.fi

UV 00CO32 Praktik i ungdomsarbete 1 (5sp), ÅA Läs mera om kursen i Studiehandboken.

 • Tidtabell: kursen ges kontinuerligt (endast för studerande vid ÅA)
 • Lärare & kontaktperson: ämnesansvariga Pia Nyman-Kurkiala, pnyman@abo.fi

UV 00CO33 Praktik i ungdomsarbete 2 (10sp), ÅA, Läs mera om kursen i Studiehandboken.

 • Tidtabell: kursen ges kontinuerligt (endast för studerande vid ÅA)
 • Lärare & kontaktperson: ämnesansvariga Pia Nyman-Kurkiala, pnyman@abo.fi

(Modul 1)

 • Läsåret 2024-2025

Anmälningsinformation för läsåret 2023-2024

 Arrangörens namn står inom parentes. Du anmäler dig på olika sätt beroende på om det är Yrkeshögskolan Novia (Novia) eller Åbo Akademi (ÅA) som arrangerar kursen. Vänligen notera att en del av Åbo Akademis kurser arrangeras av Öppna universitet vid Åbo Akademi (Öpu) och av Vasa sommaruniversitet.

 

Så här anmäler du dig till de kurser som Novia arrangerar

Novia-studerande anmäler sig i Peppi. YH Novia använder e-kurs (Regina) som anmälningsportal för studerande som anmäler sig från en annan högskola. Du kan anmäla dig till höstens kurs Ungdom, kön och genussensitivt arbete här.

Öppna YH-studerande anmäler sig via anmälningslänken: https://www.cllnovia.fi/oppna-yh-anmalning/

 

Så här anmäler du dig till de kurser som Åbo Akademi arrangerar 

Anmälningen till höstens kurser som ges av Öppna universitet börjar den 7.8.2023 kl. 8.00. Öpu-kursdeltagare, Novia-studerande och ÅA-studerande anmäler sig via länken: https://www.abo.fi/opu-anmälan/   

Kursen som erbjuds via Vasa sommaruniversitet kräver obligatorisk anmälan direkt till arrangören.

Terminsavgiften vid Öpu, ÅA är 50 euro per termin. Ingen avgift uppbärs av inskrivna, närvaroanmälda grundstuderande vid ÅA. JOO-avtal gäller inte för kurser inom Öppna universitetet vid ÅA. Vänligen notera att samarbetsparterna debiterar egna kursavgifter och dessa avgifter faktureras även av ÅA:s examensstuderande.

 

Kontaktpersoner

Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, ämnesansvariga Pia Nyman-Kurkiala, pnyman@abo.fi

Yrkeshögskolan Novia, Carolina Silin, carolina.silin@novia.fi

Åbo Akademi, Öppna universitetet, utbildningsplanerare Charlotte Grägg, charlotte.gragg@abo.fi

 

Uppdaterad 13.12.2023