Skriv här det du söker efter!

Ungdomsvetenskap (biämne)

Ungdomsvetenskap (biämne)

Biämnet ungdomsvetenskap

Ungdomsvetenskap är en mångvetenskaplig studiehelhet som behandlar ungdom och ungdomsfrågor ur socialvetenskaplig, hälsovetenskaplig och pedagogisk synvinkel. Ungdomsvetenskap ger kunskap om ungdomars livsvillkor i dagens samhälle och hur man förbättrar dessa.

Ungdomsvetenskap är ett aktuellt, dynamiskt och arbetsmarknadsrelevant biämne, som är bra att ha i sin examen. Ämnet passar särskilt väl med huvudämnen inom socialvetenskaper, pedagogik, hälsovetenskaper och samhällsvetenskaper. Ungdomsvetenskapen vid Åbo Akademi är den enda studiehelhet i ungdomsvetenskap som finns på svenska i Finland.

Du kan välja att studera ungdomsvetenskap antingen som ett kort biämne (25 sp) eller som ett långt biämne (60 sp). Mera information om kurserna hittar du i studiehandboken.

Forskningen inom ungdomsvetenskap vid Åbo Akademi strävar till att främja ungas hälsa och välfärd genom att skapa kunskap om ungdomars livsvillkor med speciell fokus på finlandssvenska ungdomar, ungdomar i Österbotten, ungdomar i Botnia-regionen och unga i Norden.

Målsättningen nås genom att sammanställa och tillhandahålla databanker och sprida kunskap om ungdomars livsvillkor via publikationer, undervisning, handledning, seminarier och kommunpresentationer samt genom att utveckla och förankra praktiska metoder vilka främjar ungas hälsa och välfärd.

Forskningen inom ungdomsvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa är flervetenskaplig och har bland annat följande inriktningar: Barn- och ungdomspolitik, unga i skolan och unga på fritiden, ungas delaktighet, ungas hälsa, konflikthantering samt etnisk identitet och etniska relationer.

Åbo Akademi är konsortiemedlem i NUOSKA som är ett nationellt kompetenscenter på ungdomsområdet, läs mera på sidan barn- och ungdomsvetenskaplig forskningsmiljö (BUV).

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Academill
Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi i Vasa
PB 311
65101 Vasa