Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis auditering 2022

Åbo Akademis auditering 2022

Åbo Akademi har ingått ett avtal med Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) om auditering år 2022. Auditeringen genomförs i enlighet med NCU:s auditeringspraxis (Auditeringshandbok för högskolor 2019-2024, pdf) och Åbo Akademis auditeringsavtal från den 21 april 2021 (pdf).

Enligt auditeringsavtalet väljer Åbo Akademi ett specialtema som auditeringspanelen granskar och ger rekommendationer för. Åbo Akademi har valt temat ”Arbetslivsrelevans i utbildningen”.

I auditeringsavtalet ingår också ett projekt för kollegialt lärande. Åbo Akademi har valt temat ”Studentrekrytering”. Projektet utförs med Högskolan Dalarna. Syftet är att få respons på den egna verksamheten och dra nytta av god praxis vid den andra högskolan.

Auditeringen förbereds av ett auditeringsteam som leds av direktören för utbildningsservice Lena Nybond. En styrgrupp under ledning av prorektor Mikael Lindfelt har det övergripande ansvaret för auditeringen.

Uppdaterad 5.10.2021